Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Hallitus sai päättää kuivaustelineen sijainnin

Taloyhtiön hallitus asennutti pyykinkuivaustelineen taloyhtiön pihalle. Kahden asukkaan mielestä hallitus ylitti toimivaltansa.

Tapahtumat

Hallitus oli asennuttanut taloyhtiön pihalle 3 000 euroa maksaneen kuivaustelineen, jonka käyttöikä oli viisikymmentä vuotta. Kaksi asukasta katsoi, että hallitus oli ylittänyt toimivaltansa, sillä kyseessä oli laajakantoinen ja merkittävä toimenpide, josta päättäminen olisi kuulunut yhtiökokouksen toimivaltaan.

Teline oli kahden valittajan mielestä asennettu sopimattomasti ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukkaavalla tavalla heidän ikkunoidensa alle. Telineen sijainti häiritsi valittajien kotirauhaa ja heidän mukaansa siitä koitui haittaa sekä terveydelle että mielentilalle. Toinen valittaja sai astmakohtauksia, kun telinettä käytettiin pyykin kuivaamiseen. Lisäksi lepattavan pyykin aiheuttama melu ja telineen luona kuljettaessa sorasta kuuluva ääni ärsyttivät häntä.

Valittajat myös totesivat, että hallitus ei ollut edistänyt yhtiön etua, koska telineen olisi voinut saada halvemmalla eikä se edes ollut välttämätön. He myös katsoivat, että paloturvallisuussääntöjä oli rikottu, koska kuivunut pyykki saattoi syttyä palamaan, jolloin tuli voisi levitä telineestä valittajien huoneistoon. Lisäksi varkaat saattoivat telinettä siirtämällä päästä sen avulla valittajien asuntoon.

Oikeudellinen arvio

Asunto-osakeyhtiölain 23. luvun 3. pykälän perusteella yhtiön hallituksen päätös voi olla moitekanteen kohteena vain silloin, kun hallitus on tehnyt päätöksen yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvassa asiassa.

Kantajat katsoivat, että pyykinkuivaustelineen sijoitusta koskeva päätös olisi kuulunut yhtiökokouksen toimivaltaan siksi, että se oli asunto-osakeyhtiölain 7. luvun 2. momentin 1. kohdan tarkoittama epätavallinen tai laajakantoinen toimi, koska se oli ajallisesti pitkäaikainen ja koska teline oli tullut maksamaan yhtiölle 3 000 euroa.

Tuomio

Käräjäoikeus ei pitänyt hallituksen päätöstä luonteeltaan epätavallisena tai laajakantoisena, koska asunto-osakeyhtiössä on 66 huoneistoa, ja sen kokoisessa yhtiössä 3 000 euron hintaisen telineen sijoittaminen yhtiön hallitsemalle piha-alueelle on tavanmukainen toimi.

Päätös kuului siis hallituksen toimivaltaan, jolloin se ei voi asunto-osakeyhtiölain 23. luvun 3. pykälän nojalla olla moitekanteen kohteena. Valittajien kanne jätettiin tutkimatta.

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut.

Artikkelissa on käytetty lähteenä Editan verkkopalvelua Edilexiä.