Tiedätkö, mistä sähkölaskusi muodostuu ja miksi sähkön hinta vaihtelee?

Kirjoittanut Tiina Komi 13.11.2023
Kuvitus: Outi Kainiemi

Paikallinen sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta, sähköyhtiö puolestaan myymästään sähköenergiasta. Päälle tulevat verot.

Sähkön hinta nousi viime vuonna reippaasti, mikä sai ihmiset tutkimaan sähkölaskujaan, vertailemaan sopimuksia ja säästämään sähköä. Jokaisessa asunnossa on oltava erikseen sekä sähkön myynti- että verkkosopimus, jotta asuntoon voidaan toimittaa sähköä.

Oman sähkölaskun ymmärtäminen ei ole itsestään selvää. Kaikilla ei ole tietoa siitä, mistä kaikesta sähkölasku koostuu. Myös sähkösopimusten irtisanomisehdot ovat herättäneet hämmennystä. Kalliista sopimuksesta ei pääse välttämättä eroon.

1. Mistä sähkölasku koostuu?

Sähkön hinta muodostuu pääasiassa sähköenergiasta, sähkönsiirrosta ja veroista. Sähkölasku tulee yleensä kahdelta eri yhtiöltä. Sähköyhtiö laskuttaa energiasta, verkkoyhtiö sähkön siirrosta.

Sähköenergian myyntihinta koostuu yleensä kulutusmaksusta (snt/kWh) ja perusmaksusta (e/kk). Sähkölaskun loppusumma määräytyy oman sähkösopimuksen ehtojen ja sähkönkäytön mukaan.

Siirtomaksun yhteydessä sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron. Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu maksetaan kulutetusta sähköstä (snt/kWh). Niistä maksetaan myös arvonlisäveroa.

2. Mitä sähkönsiirrolla tarkoitetaan?

Sähkönsiirrolla tarkoitetaan sähköenergian siirtämistä verkon kautta sähkön tuottajalta sen käyttäjälle. Sähkö tuotetaan voimalaitoksissa ja lähetetään maanlaajuiseen sähköverkkoon, josta se siirretään paikallisiin jakeluverkkoihin, joista vastaavat verkkoyhtiöt. Verkkoyhtiön verkkopalvelu sisältää sähkön toimituksen kotiin sekä sähköverkkojen ylläpidon.

3. Voiko sähkönsiirron hintaan vaikuttaa?

Verkkopalvelun hintaa ei voi kilpailuttaa.

Siirtomaksu muodostuu perusmaksusta ja sähkön kulutuksen mukaan määräytyvästä siirtomaksusta. Jotkut verkkoyhtiöt veloittavat myös tehomaksua, joka määräytyy mitatun tuntikohtaisen sähkönkulutuksen perusteella. Mitä tasaisemmin sähköä kuluttaa, sitä pienempi tehomaksu on.

Sähkönsiirtohinta koostuu kiinteästä perusmaksusta (e/kk) ja mitatun sähkökulutuksen mukaan määräytyvästä siirtomaksusta (snt/kWh). Sähkön käytön vähentäminen pienentää myös siirtokustannuksia. Siirtomaksu voi olla myös eri päivä- ja yöaikana, jolloin sähkön käytön ajoituksella voi vaikuttaa siirtolaskuun.

4. Mitä sähkösopimusta tehdessä kannattaa ottaa huomioon?

Kannattaa vertailla sähköyhtiöiden tarjouksia ja eri sopimustyyppejä ja valita niistä itselleen sopivin. Tarjoukset muuttuvat koko ajan. Oman sähkösopimuksen voi kilpailuttaa esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämässä sähkön hintavertailupalvelussa: sahkonhinta.fi. Palvelu kattaa kaikki sähkönmyyjät.

Sähkösopimuksen voi tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräajaksi. Tai näiden vaihtoehtojen sijaan voi valita pörssisähkösopimuksen. Sopimustyypit eroavat toisistaan voimassaolon ja hinnan suhteen.

5. Miksi sähkön hinta vaihtelee?

Suomi on osa eurooppalaista sähkömarkkinaa ja sähkön hinnan muodostumiseen vaikuttavat sähkön kulutuksen, tuotannon ja viennin lisäksi siirtoyhteyksien toiminta ja päästöoikeuksien hinta. Kun sähkö kallistuu esimerkiksi Saksassa, pohjoisesta viedään enemmän sähköä Keski-Eurooppaan ja hinta nousee myös täällä.


Valitse itsellesi paras sopimustyyppi

1. Toistaiseksi voimassa oleva

Sopimukseen kirjataan sähköenergian hinta ja perusmaksu. Sähköyhtiö ilmoittaa mahdollisista hinnanmuutoksista kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla.

2. Määräaikainen

Sopimuksen pituus sovitaan etukäteen. Se voi olla esimerkiksi kaksi vuotta. Sopimus päättyy määräajan umpeuduttua. Hinta pysyy samana koko määräajan.

Määräaikaista sopimusta ei yleensä voi irtisanoa, eikä sähköyhtiötä voi vaihtaa kesken sopimuskauden. Sopimusehdoista voidaan sopia, että sopimuksen voi irtisanoa esimerkiksi maksamalla sopimussakon tai että asiakas voi irtisanoa sopimuksen pois muuttaessaan. Irtisanomisehdot kannattaa lukea huolella. Jos asukas on tehnyt määräaikaisen sopimuksen pidemmäksi ajaksi kuin kahdeksi vuodeksi, hän voi irtisanoa sen kahden vuoden kuluttua samalla tavalla kuin toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.

3. Pörssisidonnainen

Pörssisähkösopimuksessa sähkön hinta muodostuu sopimuksessa määritellyn kaavan mukaan. Yleensä hinta on sidottu sähkön markkinahintaan, joka vaihtelee. Asiakas maksaa sähköstä pörssihinnan, johon on lisätty mahdollinen välityspalkkio sekä perusmaksu. Pörssisähkösopimus tehdään yleensä toistaiseksi voimassa olevana, jolloin asukas voi irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla.

Asiantuntijana juristi Sari Broman Energiavirastosta.

Tiina Komi

Kirjoittaja: Tiina Komi

Ajattelen, että taloyhtiö on osakkaidensa ja asukkaidensa summa. Taloyhtiö kehittäminen on yhteistyötä. Siksi ei ole yhdentekevää, miten suunnitelmia ja päätöksiä tehdään. Haluan nostaa jutuissani esiin asioita, jotka parantavat vuorovaikutusta ja helpottavat taloyhtiön hoitoa.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Tiina Komi →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Energia