Taloyhtiöt, on aika siirtyä paperiajalta digiaikaan

10.11.2015
Taloyhtiöt siirtyvät vähitellen paperilta digiin.

Suomessa on ainakin yksi paikka, jossa digiaika ei ole vielä päässyt vauhtiin: taloyhtiöt. Niiden viestintä pyörii pitkälti papereilla ja lappusilla. Isännöintiliitto korostaa, että verkkosivut ja sähköinen viestiminen helpottaisivat elämää kymmenissä tuhansissa taloyhtiöissä.

Kuvitelkaa taloyhtiön verkkosivusto, jolta löytyvät kootusti kaikki yhteiset dokumentit, ohjeet ja neuvonta. Sieltä asukkaat saavat remontinaikaiset ohjeet, saunavuorot tai vaikkapa perusteet autopaikkojen jakoon aina tarvitessaan. Sivustolla on yhtiön kaikki virallinen, luotettava tieto.

Valmiita taloyhtiösivuportaaleja on markkinoilla monenlaisia.

Lisää luottamusta verkkosivujen avulla

Vaikka taloyhtiösivujen perustaminen on jo nyt täysin mahdollista, vain pienellä osalla yhtiöistä on sellaiset käytössään.

Samaan aikaan taloyhtiöiden osakkaat ja asukkaat toivovat kaikissa viimeaikaisissa tutkimuksissa lisää viestintää, avoimuutta ja mahdollisuuksia palautteenantoon. He eivät siis koe saavansa riittävästi tietoa yhtiöstään.

Yksi tehokas keino tiedonsaannin helpottamiseen on siirtää tietoa digitaalisille taloyhtiösivuille. Valmiita taloyhtiösivuportaaleja on markkinoilla monenlaisia.

On selvää, että verkkosivut ja sähköinen viestiminen helpottavat elämää taloyhtiöissä. Niiden avulla asukkaiden luottamus yhtiöön paranee. Turvallisuudentunne kasvaa, kun asumisen kokonaisuus on yhdessä paikassa.

Sivuille ammattimainen ylläpito

– Luotettavana viestintäkanavana taloyhtiösivuja voidaan pitää vasta silloin, kun palvelun tarjoaa suoraan isännöintiyritys. Tällöin voidaan olla varmoja siitä, että palvelua ylläpidetään säännöllisesti eikä vain silloin, kun yksittäinen osakas kiireiltään ehtii. Taloyhtiösivujen ylläpito on isännöinnin taloyhtiölle tekemää työtä, jonka kustannuksista on sovittava hallituksen ja isännöinnin kesken, Isännöintiliiton digipalvelupäällikkö Henrik Tuhkanen sanoo.

Asukkailla on usein hyviä omia kehitysideoita siitä, miten taloyhtiötä tulisi kehittää. Ilman kunnon viestikanavaa ne jäävät hyödyntämättä. Esimerkiksi Facebook-ryhmä on hyvä kanava ideakeskustelujen käymiseen, mutta kannattaa muistaa, että virallisia dokumentteja sinne ei laiteta.

Osa asukkaista voi jäädä keskustelun ulkopuolelle.

Paperia tarvitaan tulevaisuudessakin

Kaikki eivät kuitenkaan vielä käytä verkkoa tai sosiaalista mediaa. Osa asukkaista voi jäädä keskustelun ulkopuolelle.

– Kehitysideoille olisi viisasta tarjota oma paikkansa taloyhtiösivuilla, ja sieltä hallitus voisi ottaa ideoita käsittelyyn. Postiluukkukyselyitä ja -tiedotteita tarvitaan kuitenkin myös tulevaisuudessa, jotta viestit tavoittavat kaikki asukkaat, Tuhkanen sanoo.

Postilaatikkojen ja ilmoitustaulujen avulla tavoitetaan tulevaisuudessakin heidät, jotka eivät käytä verkkoa, ja muistutetaan verkkosivustojen olemassaolosta.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Arki Viestintä