Taloyhtiön leikkipaikan täytyy olla turvallinen

Kirjoittanut Anna Malk 22.5.2019

Leikkipaikan pitää olla turvallinen riippumatta siitä, asuuko taloyhtiössä lapsia vai ei. Turvallisuudesta vastaa taloyhtiö.


Kenen vastuulla on huolehtia leikkialueiden turvallisuudesta taloyhtiöissä, Tukesin liikunta- ja leikkialueista vastaava ylitarkastaja Arttu Mäkinen?

– Taloyhtiöiden leikkipaikat välineineen ovat niiden omistajan eli taloyhtiön vastuulla. Käytännössä isännöinti ammattilaisena huolehtii, että leikkipaikka rakennetaan ja sitä ylläpidetään asianmukaisesti. Leikkipaikalla tarkastus- ja huoltotöitä tekevien pitää tehdä oma osuutensa, eli tunnistaa turvallisuuspuutteet ja tehdä tarvittavat korjaukset.

Asukkaat voivat tehdä silmämääräisiä tarkastuksia ja huoltoja osaamisensa mukaan. Heidän kannattaa ilmoittaa havaitsemistaan puutteista hallitukselle, isännöinnille tai huoltoon riippuen siitä, miten on sovittu.

Miten taloyhtiön hallitus täyttää oman osansa vastuusta?

– Kun taloyhtiöön hankitaan leikkipaikkaa, hallituksen kannattaa suosia vain leikkivälinestandardin sfs en 1176 -mukaisia leikkivälineitä. Taloyhtiön pitää varmistaa, että välineet sijoitetaan ja asennetaan turvallisesti ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Hallitus myös varmistaa, että kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti, sillä yleensä turvallisuuspuutteet johtuvat puutteellisesta ylläpidosta.

Laki ei määritä tarkkoja huolto- tai tarkastusvälejä, mutta molemmista tulee ohjeet leikkivälineiden mukana, ja niitä pitäisi noudattaa.

Kuka valvoo leikkialueiden turvallisuutta ja miten?

– Kuten muidenkin kuluttajapalveluiden, Tukes valvoo myös leikkipaikkojen turvallisuutta. Leikkipaikkojen pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslainsäädännön vaatimukset eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Valvonta on pistokokeenomaista. Tukes ei tarkasta kaikkia tavaroita ja palveluita eikä myönnä niille lupia tai hyväksymisiä, vaan palveluntarjoaja eli taloyhtiö (hallitus yhdessä isännöinnin kanssa) vastaa leikkialueen turvallisuudesta.

Anna Malk

Kirjoittaja: Anna Malk

Anna Malk työskenteli Kotitalo-lehden päätoimittajana ja Isännöintiliiton julkaisupäällikkönä kevääseen 2019 asti.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Anna Malk →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Arki Turvallisuus