Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus: Miten taloyhtiön hallitus toimii?

7.11.2017

Tässä juttusarjassa säästämme taloyhtiön hallituksen aikaa poimimalla Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen olennaisimmat sisällöt, jotka hallituksen on hyvä tietää.

Taloyhtiön johdon huolellinen toiminta: Täytyy olla huolellinen muttei täydellinen

Taloyhtiön johdon toimintaa ohjaava pääperiaate on toimia huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti. Vaatimuksen täyttäminen ei vaadi sitä, että hallitusten jäsenten täytyisi olla kiinteistöalan ammattilaisia tai kiinteistönpitoon koulutettuja.

Päätöksiä joudutaan usein tekemään epävarmuuden vallitessa. Siksi päätösten ei tarvitse olla täydellisiä. Riittävänä huolellisuutena voidaan pitää sitä, että ratkaisun pohjaksi on hankittu asianmukainen tieto, jonka perusteella on tehty johdonmukainen päätös. Päätöksiä on valmisteltava sitä huolellisemmin, mitä isompi riski niihin liittyy.

Päätöksiin eivät saa vaikuttaa hallituksen jäsenten eturistiriidat, ja taloyhtiön johdon tulee ottaa huomioon yhtiön eli kaikkien osakkaiden yhteinen etu.

Fakta

Hyvä hallintotapasuositus 2016 on Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton, Kiinteistöalan hallitusammattilaisten (AKHA) ja oikeusministeriön julkaisema suositus kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Se helpottaa asunto-osakeyhtiölain soveltamista käytännössä sekä täydentää lain vähimmäisvaatimuksia. Suositus on julkaistu 31.8.2016.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen