Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus: Hallitustyön rytmittäminen

7.3.2017

Tässä juttusarjassa säästämme taloyhtiön hallituksen aikaa poimimalla Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen olennaisimmat sisällöt, jotka hallituksen on hyvä tietää.

Taloyhtiön vuosikello: Tärkeät asiat kalenteriin ajoissa

Jos taloyhtiön johto eli hallitus ja isännöinti eivät ole aikatauluttaneet toimintaansa, päätettävät asiat tulevat eteen yllätyksenä, toimintaa leimaa jatkuva kiireen tuntu ja kaikkeen reagoidaan viiveellä. Osa päätöksistä saattaa pahimmassa tapauksessa jopa unohtua tehdä.

Ongelman ratkaisee taloyhtiön vuosikello, jonka hallitus ja isännöinti laativat yhdessä. Vuosikellon avulla johdon on helpompi suunnitella taloyhtiön toimintaa, ja osakkaat sekä asukkaat pysyvät paremmin kärryillä siitä, mitä taloyhtiössä tapahtuu. Osakkaat osaavat esimerkiksi ehdottaa yhtiökokouksessa käsiteltävää asiaa oikeaan aikaan. Vuosikelloon aikataulutetaan myös osakkaille ja asukkaille suunnattu viestintä.

Kaikki vuoden kokoukset voidaan sopia valmiiksi kalentereihin jo alkuvuodesta, jolloin ajankäytön suunnittelu helpottuu.

Vuosikellon voi toteuttaa eri tavoin, mutta hyvä malli löytyy esimerkiksi Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksesta.

Fakta

Hyvä hallintotapasuositus 2016 on Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton, Kiinteistöalan hallitusammattilaisten (AKHA) ja oikeusministeriön julkaisema suositus kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Se helpottaa asunto-osakeyhtiölain soveltamista käytännössä sekä täydentää lain vähimmäisvaatimuksia. Suositus on julkaistu 31.8.2016.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Kokoukset Taloyhtiön johtaminen