Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus: Taloyhtiöstrategian laatiminen

12.9.2019

Tässä juttusarjassa säästämme taloyhtiön hallituksen aikaa poimimalla Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen olennaisimmat sisällöt, jotka hallituksen on hyvä tietää.

Taloyhtiöstrategia: Tuuliajolta kohti järkeviä päätöksiä

Jos taloyhtiöllä ei ole strategiaa, päätöksiä tehdään tuuliajomentaliteetilla: ensin päätetään yhtä, seuraavana vuonna taas jotain ihan muuta. Asukkaita ei ole kuunneltu, eikä siis tiedetä, millainen taloyhtiö olisi osakkaiden toiveiden mukainen. Ihmiset eivät ole tyytyväisiä, ja ovi käy.

Kun hallitus vaihtuu, uusi aloittaa kaiken alusta. Yhtiö polkee paikallaan tai suistuu kohti katastrofia. Investointeja ei tehdä, ja rakennus rapistuu. Tai jos tehdään, niin viime hetkellä tai liian myöhään.

Kun strategia on laadittu, taloyhtiö toimii suunnitelmallisesti. Hallitus on valmistellut strategian yhdessä isännöitsijän kanssa, ja yhtiökokous on päättänyt sen hyväksymisestä.

Yhtiöllä on selkeä käsitys siitä, mitä kehitetään: halutaanko olla lapsiystävällisiä, onko esteettömyys tärkein pyrkimys vai panostetaanko ehkä pihaan? Toimintasuunnitelma on tavoitteiden mukainen, ja yhtä järkevää päätöstä seuraa toinen. Yhtiössä vaalitaan omaisuuden arvoa ja vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Fakta:

Hyvä hallintotapasuositus 2016 on Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton, Kiinteistöalan hallitusammattilaisten (AKHA) ja oikeusministeriön julkaisema suositus kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Se helpottaa asunto-osakeyhtiölain soveltamista käytännössä sekä täydentää lain vähimmäisvaatimuksia. Suositus on julkaistu 31.8.2016.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen Taloyhtiöstrategia