Taloyhtiö voi profiloida itsensä – näin yhtiö nostaa mainettaan ja arvoaan

Kirjoittanut Anna Karismo, Kirsi Salo 17.5.2019
Itsensä brändännyt taloyhtiö on esimerkiksi ostajien silmissä houkuttelevampi kuin taloyhtiö, joka ei tiedä suuntaansa tai tunne asukkaitaan.

Hyvämaineisen taloyhtiön asunnot houkuttelevat. Taloyhtiö voi tietoisesti profiloitua ja luoda itselleen brändin, jonka avulla se houkuttelee esimerkiksi tietyn asenne- ja arvomaailman omaavia ihmisiä.

Taloyhtiön voi sanoa menettäneen maineensa viimeistään silloin, kun asumisen huono laatu ja huono hallinto vaikuttavat asuntojen hintoihin, eikä kauppa siksi enää käy. Avainasemassa maineen luomisessa ovat taloyhtiön hallitus, isännöinti, huoltoyhtiö – ja osakkaat ja asukkaat itse. Jos yhteistyö sujuu, maine on yleensä hyvä: hyvän yhteistyön taloyhtiö on yleensä myös hyvin hoidettu.

Taloyhtiölläkin voi olla brändi

Taloyhtiöissä voitaisiin pohtia, halutaanko maineeseen vaikuttaa. Hyvä maine nostaa taloyhtiön arvoa, ja siksi sitä kannattaa rakentaa tietoisesti.

Hyvä maine nostaa taloyhtiön arvoa, ja siksi sitä kannattaa rakentaa tietoisesti.

Maineesta voi käyttää myös termiä brändi. Brändin avulla tuote yritetään saada erottumaan muista, jotta kuluttajat löytäisivät joukosta itselleen sopivimman. Markkinatutkimukset jaottelevat ihmisiä erilaisiin asenne- ja arvoryhmiin. Ihmiset valitsevat luonnollisesti myös asuinpaikkansa eli taloyhtiönsä oman asenne- ja arvomaailmansa perusteella.

Lue lisää: Taloyhtiön hallituksen pj. Heini Valtonen panostaa brändiin

Uudistaloilla profiilit usein jo on

Arvomaailma ei tarkoita tulotasoa tai ikää. Siinä missä joku valitsee 250-neliöisen asunnon rivitalosta lähiöstä, toinen viihtyy paremmin puolta pienemmässä asunnossa kaupungin keskustassa. Joillekin ympäristön yhteisö on tärkeä, toiset taas välttävät sitoutumasta tiettyyn paikkaan ja haluavat elää itsenäisesti.

Uudistaloja profiloidaan jo innolla. Rakennuttajat mainostavat esimerkiksi yhtiöiden yhteisöllisiä tiloja tai korostavat, että lapsiperheet on otettu erityisesti huomioon. On ”luonnollisesti korkeatasoisia” asuntoja, ja ”ekotalon” parvekkeissa on aurinkopaneelit. Myös vanhojen taloyhtiöiden kannattaisi miettiä mainettaan. Hyvämaineisen taloyhtiön asunnot houkuttelevat.

Taloyhtiön palveluiden ostaminen helpottuu

Yhteinen tahto saa asukkaat myös viihtymään paremmin, koska silloin he voivat elää oman arvomaailmansa mukaisesti. Esimerkiksi hyvin talkoohenkiset ihmiset eivät välttämättä viihdy taloyhtiössä, jossa kaikki ostetaan ulkopuolelta niin, että mitään ei voi puuhata itse. Laiskemmat taas kärsivät syyllisyydestä talkoohenkisessä talossa.

Kun yhtiö ja sen osakkaat tietävät, mitä haluavat, taloa johtava isännöintiyrityskin voi muokata palveluaan taloyhtiölle sopivammaksi. Isännöinti räätälöi palvelujaan taloyhtiöiden mukaan. Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle yhtiölle. Isoissa vanhoissa kerrostaloissa asukaskunta on yleensä passiivista, ja isännöinniltä vaaditaan paljon. Rivitaloissa talo tunnetaan “omemmaksi”, ja niitä halutaan usein hoitaa itse enemmän kuin isoissa kerrostaloissa.

Profilointi on tarkkaa työtä

Kuva taloyhtiöstä muodostuu kaikesta, mitä ihmiset siitä kuulevat. Myös ulkonäöllä on väliä. Missä kunnossa piha on, rapiseeko julkisivu tai homehtuvatko aidat rehottavien pensaiden takana? Piha ja julkisivu ovat talon pakkaus, jonka perusteella ohikulkija muodostaa ensivaikutelman.

Hallituksen ja asukkaiden on mietittävä, mitä yhtiö on ja mitä se haluaa olla.

Halutun kuvan saavuttamisessa auttaa, jos taloyhtiölle määritellään strategia muutenkin kuin korjausten osalta. Hallituksen ja asukkaiden on mietittävä, mitä yhtiö on ja mitä se haluaa olla. Profiloinnilla pitäisikin pyrkiä kertomaan, miksi yhtiö on erilainen kuin muut. Massasta voi erottua yksityiskohdilla, kuten korostamalla kierrätysjärjestelyjä tai ekologisten ratkaisujen suosimista korjausrakentamisessa. Taloyhtiö voi myös korostaa talon arvoa tietyn aikakauden edustajana.

Omakotitaloilla on omat brändinsä. Vanhoja talokonsepteja, kuten rintamamiestaloja, ihannoidaan. Myös taloyhtiöiden modernisoinnissa kannattaa siis säilyttää vanhaa. Kun taloyhtiö on profiloitu ja sillä on tarina, tarinaa kannattaa kertoa esimerkiksi asuntomyynti-ilmoituksissa, verkkokeskusteluissa ja omilla taloyhtiösivuilla.

Näin profiloidaan:

 1. Pohditaan, millaisena haluamme taloyhtiömme nähtävän.
 2. Mitä meidän tulisi tehdä, jotta meidät nähtäisiin sellaisena?
 3. Mietitään konkreettisia muutostöitä.
 4. Jäsennellään taloyhtiön tarina ja kerrotaan siitä ulospäin kaikissa mahdollisissa tilanteissa; levitetään sanaa.
 5. Noudatetaan valittuja arvoja kaikissa päätöksissä. Taloyhtiön hallitus ja isännöinti johtavat elämää yhdessä sovittujen arvojen mukaiseseti.

Maineeseen vaikuttavat muun muassa nämä:

 • taloyhtiön sijainti
 • taloudellinen tilanne
 • lähiympäristö ja sen kehittyminen
 • palvelut lähialueilla
 • rakennusten kunto ja korjaustarpeet
 • suunniteltujen kunnossapitotoimien toteutus
 • pitkän tähtäimen suunnitelmat
 • energiatehokkuus ja ekologisuus
 • yhteistyön sujuvuus hallituksen, isännöinnin, huoltoyhtiön ja osakkaiden välillä

Kirjoittaja: Anna Karismo

Anna Karismo työskenteli Kotitalo-lehden päätoimittajana vuoden 2016 alkuun asti.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Anna Karismo →

Kirsi Salo

Kirjoittaja: Kirsi Salo

Taloyhtiön hallitustyö on tärkein varallisuudenhoitokeinoni. Isännöintiliiton viestintäpäällikkönä autan isännöintialaa ymmärtämään muutoksia, kehittymään ja siten hoitamaan kotejamme ja omaisuuttamme paremmin.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Kirsi Salo →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Arki Taloyhtiöstrategia