Suojeltua rakennusta remontoimassa

Kirjoittanut Merilla Kivineva 26.7.2019

Suomessa on satoja taloyhtiöitä, jotka ovat osa suojeltua ympäristöä tai joihin kuuluu suojeltu rakennus. Remonttiin kannattaa ottaa mukaan arkkitehti, joka on perehtynyt arvokohteen korjaamiseen.

Mitä rakennuksen suojelulla tarkoitetaan, yliarkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastosta?

Rakennussuojelun tarkoituksena on säilyttää yhteistä kulttuuriperintöä. Tyypillisesti asuintaloyhtiö on suojeltu kunnan laatimassa asemakaavassa ja suojelu kohdistuu ulkoasuun, joka määrätään säilytettäväksi. Joissakin poikkeustapauksissa porrashuone voi olla suojeltu.

Mikä on taloyhtiön vastuu suojellusta rakennuksesta?

Taloyhtiöllä on vastuu omistamansa rakennuksen hyvästä hoidosta ja kunnossapidosta, eikä rakennussuojelukaan yleensä edellytä enempää velvoitteita. Tarvittaessa ohjeita antavat
maakuntamuseot tai Museovirasto.

On tärkeää, että taloyhtiössä tiedetään, mihin suojelu perustuu ja miksi rakennus on arvokas. Tietoon perustuva ylläpito turvaa kiinteistön taloudellista arvoa ja yhteistä kulttuuriperintöä. Rakennuksen historian vaiheista kannattaa laatia selvitys, ja kunnossapito- ja korjaustöissä
kannattaa käyttää kohteeseen sopivia menetelmiä ja osaajia.

Keskeiset suojeluun liittyvät lait ovat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä rakennusperintölaki. Rakennussuojelurikkomuksesta seuraa peruuttamaton yhteisen kulttuuriperinnön vahingoittuminen tai menettäminen. Siitä voi saada sakkoa.

Mitä remontissa on otettava huomioon?

Teknisesti remontti ei välttämättä eroa paljoakaan tavallisesta kohteesta, mutta suunnittelua varten tarvitaan rakennushistoriallinen analyysi ja hankkeeseen kannattaa aina ottaa mukaan historiallisen arvokohteen korjaamiseen perehtynyt arkkitehti.

Rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet huomioidaan korjaustarpeen arvioinnissa ja korjaustapojen valinnassa, ja muutokset ja uudistaminen sovitetaan niihin. Korjausrakentamisen normien ja suojelun reunaehtojen yhteensovittaminen voi vaatia viranomaisten välistä yhteistyötä. Tärkein edellytys kohteen erityisyyden vaalimiselle on kaikkien toimijoiden välinen hyvä yhteistyö ja henki.

Merilla Kivineva

Kirjoittaja: Merilla Kivineva

Taloyhtiön seinien sisällä on koko elämän kirjo. Isännöintiliiton viestinnän asiantuntijana haluan tehdä sisältöjä, jotka koskettavat jokaista, tarjoavat ratkaisuja arkeen ja auttavat yhteispelin sujumisessa.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Merilla Kivineva →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Korjaushanke