Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Pääomavastike

Yhtiövastike koostuu erilaisista vastikkeista, joista tavallisimpia ovat hoito- ja pääomavastike sekä vesimaksu. Pääomavastike eli rahoitusvastike tarkoittaa sitä osaa yhtiövastikkeesta, jota asunto-osakeyhtiö perii osakkailtaan yhtiön pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin ja korkoihin. Osakas siis maksaa pääomavastiketta, kun taloyhtiö on ottanut lainaa esimerkiksi putkiremonttia varten. Usein yhtiöjärjestys antaa osakkaalle mahdollisuuden maksaa huoneistonsa velattomaksi, jolloin kuukausittaista pääomavastiketta ei luonnollisestikaan enää tarvitse maksaa.

Yhtiöjärjestys määrää, mihin menoihin pääomavastiketta kerätään. Jos määräystä ei ole, sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöstä: pääomavastikkeella katetaan pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta.