Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Korjausvastike

Korjausvastikkeella kerätään varoja tulevaa korjaushanketta varten. Tarkoituksena on, etteivät remontin kulut tule kerralla maksettavaksi, vaan osakkaat kerryttävät summaa pikkuhiljaa, jolloin kulut pysyvät kohtuullisina.

Korjausvastikkeen keräämisestä päätetään aina erikseen yhtiökokouksessa. Sen maksuperusteet määräytyvät samoin kuin yhtiövastikkeen. Yhtiövastikkeen perusteet taas määrätään yhtiöjärjestyksessä. Vastike voi perustua esimerkiksi osakehuoneiston kokoon.

Korjausvastike kerätään korjausrahastoon. Kun korjausvastiketta kerätään, voivat rahat olla yhtiön tilillä pitkäänkin, jopa vuosia. Maksettuja korjausvastikkeita ei saa takaisin, vaikka myisi asuntonsa ja muuttaisi yhtiöstä pois ennen kuin rahat ehditään käyttää remonttiin.

Toisaalta, jos ostaa asunnon yhtiöstä, jossa on jo ehditty kerätä korjausvastiketta pitkään, voi uusi osakas hyötyä tästä taloudellisesti. Hänen ei tarvitse osallistua takautuvasti korjausvastikkeiden keräämiseen.