Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on selvitys peruskorjaushankkeen, kuten putki- tai julkisivuremontin, laajuudesta ja ratkaisuvaihtoehdoista. Siitä selviää hankkeen kulku, ja sen pohjalta yhtiökokous päättää, missä muodossa remontti toteutetaan. Hankesuunnitelman tekee taloyhtiön palkkaama hankesuunnittelija.

Olennaista onnistuneen remonttihankkeen kannalta on suunnitelmasta viestiminen. Kun suunnitelma on valmistunut, osakkaille jaetaan isännöinnin laatima tiivistelmä eri toteutusvaihtoehdoista. Lisäksi osakkaille järjestetään hankeinfo, jossa hankesuunnittelija esittelee vaihtoehdot eroavaisuuksineen. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Mitä paremmin osakkaat on ennalta sitoutettu tulevaan hankkeeseen, sitä kivuttomammin päätös
remontista yhtiökokouksessa syntyy. Hankkeen pohjana on hyvä käyttää kyselyä, jossa selvitetään asukkaiden ja osakkaiden toiveita ja näkemyksiä.