Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Urakkamuoto

Taloyhtiöiden eniten käyttämiä urakkamuotoja ovat kokonaisurakka, kokonaisvastuu-urakka (KVR) ja jaettu urakka.

Kokonaisurakassa tilaaja tekee urakkasopimuksen rakennushankkeesta urakoitsijan kanssa. Tilaaja laatii dokumentit urakkaa varten ja vastaa näiden suunnitelmien tiedoista. Vaikka urakoitsija tilaisi töitä myös aliurakoitsijoilta, vastuu rakennustyöstä kokonaisuutena säilyy urakoitsijalla.

Kokonaisvastuu-urakka eroaa edellä mainitusta niin, että urakoitsija paitsi toteuttaa myös suunnittelee rakennushankkeen. Tällöin urakoitsija vastaa myös suunnitteluun liittyvistä asiakirjoista ja tilaajan vastuu urakassa on pienempi. KVR-urakan kilpailuttaminen voi kuitenkin olla tilaajalle työlästä, sillä kilpailukykyisiä tarjouksia tulee usein vähemmän. Tästä urakkamuodosta käytetään myös nimitystä Suunnittele ja rakenna, eli SR-urakka.

Jaetussa urakassa tilaaja pilkkoo rakennushankkeeseen liittyvät työt pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja kilpailuttaa ne erikseen. Tilaaja laatii jokaisen urakoitsijan kanssa erillisen urakkasopimuksen ja vastaa tilattujen urakoiden työvaiheiden yhteensovittamisesta. Jos hankkeessa sattuu viivästyksiä ja niistä koituu vahinkoa jollekin urakoitsijoista, on korvausvastuu aiheutetusta vahingosta tilaajalla, sillä urakoitsijat eivät ole sopimussuhteessa toisiinsa.