Sanakirja selittää taloyhtiön hoitamiseen ja johtamiseen liittyvät termit.

Sanakirja: Asbestikartoitus

Asbestikartoitus on nimensä mukaisesti tutkimus, jossa selviää, onko huoneistossa tai rakennuksessa asbestia. Lain mukaan kartoitus täytyy tehdä ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa aina, kun pintoja puretaan niin, että materiaali pöllyää.

Asbestia käytettiin rakentamisessa erityisesti 1960–70-lukujen aikana, mutta se ei ole vaarallista ehjänä talon rakenteissa. Purkutöissä syntyvä hienojakoinen pöly sen sijaan on erittäin haitallista.

Kun taloyhtiön osakas tekee asunnossa remonttia, jo suunnitteluvaiheessa pitää varautua siihen, että asbestikartoitus ja mahdolliset asbestipurkutyöt voivat viivästyttää remontti-ilmoituksen käsittelyä sekä itse töitä. Osakasremonttia ei saa aloittaa ennen kuin asbestikartoitus on tehty.

Asbestikartoituksen tekee aina ammattimainen asbestikartoittaja. Jos kartoituksessa löytyy asbestia, täytyy asbestipurkutyö tehdä aluehallintoviraston ohjeiden mukaan.

Lue lisää asbestista.