Mitä saa tehdä ja mitä ei? Säännön mukaan -palstalla käsitellään taloyhtiöön liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

Milloin asunnon tavaramäärä on paloturvariski?

Yleistä arviota liiallisesta palokuormasta on mahdotonta antaa, sillä materiaalien paloturvaluokitukset vaihtelevat. Erityisen helposti syttyvät paperi-, lehti- ja vaatekasat. Tupakan ja kynttilöiden polttaminen sekä kuumenevat laitteet ja työkalut lisäävät paloriskiä.

Havainnot suurten tavaramäärien varastoinnista on viipymättä ilmoitettava isännöitsijälle tai oman alueen pelastusviranomaiselle. Palotarkastaja käy arvioimassa asunnon paloturvariskin ja kehottaa asukasta tarvittaessa vähentämään tavaramäärää. Jos asukas ei reagoi kehotukseen, yhtiö voi antaa tälle virallisen varoituksen. Äärimmäisenä toimenpiteenä huoneisto voidaan ottaa hallintaan.

Usein hamstraamisen taustalla on sairaus, kuten pakonomainen keräilyvimma, mielenterveys- ja päihdeongelmat tai muistisairaudet. Tällöin asian selvittelyyn osallistuvat yleensä myös terveydensuojeluviranomaiset.

Lähteet: asiantuntija Jari Pouta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) ja lakiasiantuntija Jaana Sallmén, Isännöintiliitto