Mitä saa tehdä ja mitä ei? Säännön mukaan -palstalla käsitellään taloyhtiöön liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

Millä kielillä taloyhtiössä pitää viestiä?

Laki ei ota kantaa siihen, millä kaikilla kielillä taloyhtiöissä pitäisi viestiä. Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta taloyhtiö on yksityinen toimija eikä viranomainen. Taloyhtiötä eivät siis koske kielilain määräykset, vaan käytettävästä kielestä sovitaan yhteisesti.

Viestinnän kieli ei ole sen kokoluokan asia, että siitä kannattaisi kirjata yhtiöjärjestykseen. Tärkeintä on, että hallituksen, isännöinnin tai huoltoyhtiön lähettämät viestit ja tiedotteet tavoittavat kaikki asukkaat ja osakkaat. Samalla vältetään väärinymmärryksistä johtuvia riskejä, kuten että joku vetäisi vessan, kun viemäri on pois käytöstä.

Jos taloyhtiö on kansainvälinen ja moni kaipaa tietoa englanniksi, viestintää kannattaa tietysti tuottaa englanniksi. Myös kuvatiedotteet ovat hyvä vaihtoehto monikieliseen taloyhtiöön.