Taloyhtiön pihan turvallisuus – toimi näin, jos loukkaat itsesi liukkaalla pihalla

Kirjoittanut Tuomas Lehtonen 24.1.2023
Pixabay

Taloyhtiön vastuulla on pihan turvallisuus. Yhtiö vastaa niin liukkaudentorjunnasta kuin lumitöistä. Missä kulkevat talvisen kunnossapitovastuun rajat?

Taloyhtiön pihan turvallisuus on tärkeää. Mitä kaikkea taloyhtiön vastuulle kuuluu pihassa talviaikaan, Eversheds Asianajotoimiston asianajaja Jukka Laakso?

Tontin kohdalla oleva jalkakäytävä ja tontille johtava kulkutie on pidettävä käyttökelpoisena. Pihan turvallisuus on otettava huolehdintaan myös harvemmin käytettävien pihan osien osalta. Lisäksi on varmistettava, että putoava lumi tai jää ei aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Yhtiön on seurattava aktiivisesti sää- ja keliolosuhteiden muutoksia ja reagoitava kunnossapitotarpeisiin nopeasti.

Vastuu kunnossapidon järjestämisestä on hallituksella ja isännöitsijällä, mutta vahingon sattuessa korvausvastuu on ensisijaisesti taloyhtiöllä. Yhtiö voi ulkoistaa kunnossapitotyöt kiinteistöpalveluyritykselle. Hallituksen ja isännöitsijän on määriteltävä huoltotyöt ja kunnossapidon taso tarkasti hoitosopimukseen. Valvontavastuutaan taloyhtiö ei voi ulkoistaa, ja kunnossapidon puutteisiin on tartuttava välittömästi.

Missä tapauksissa taloyhtiö voi joutua korvausvastuuseen sattuneesta vahingosta?

Korvausvastuu edellyttää taloyhtiön huolimatonta toimintaa. Kiinteistönomistajalla on kuitenkin korostunut huolellisuusvastuu kiinteistöllä liikkuvia kohtaan. Taloyhtiön on pystyttävä osoittamaan toimineensa asiassa olosuhteet huomioon ottaen riittävällä huolellisuudella. Tämä on käytännössä hankalaa.

Mitä pitää tehdä, jos loukkaa itsensä liukkaalla pihalla?

Kännykkäkameralla kannattaa kuvata tapahtumapaikka, kunnossapidon puutteet sekä sattunut esine- tai henkilövahinko. Lääkärikäynnistä on syytä hankkia todistus. Tieto vahingosta ja siihen liittyvä dokumentaatio on toimitettava yhtiön isännöitsijälle pikaisesti.

Kun yhtiön vastuuperuste voidaan osoittaa, taloyhtiö korvaa aiheutuneen vahingon, kuten lääkäri- tai sairaanhoitokustannukset ja mahdollisesti aineelliset vahingot. Yleensä korvaus maksetaan taloyhtiön vakuutuksesta.

Lue myös: Mitkä asiat vaikeuttavat pelastustyötä taloyhtiöiden pihoissa?

Tuomas Lehtonen

Kirjoittaja: Tuomas Lehtonen

Asumisella on valtavan suuri merkitys meidän kaikkien elämään. Hyvä asuinympäristö edistää ihmisen hyvinvointia ja onnellisuutta. Kodeissa on myös kiinni valtaosa suomalaisten varallisuudesta. Toimittajana haluan olla välittämässä tietoa, jonka avulla Kotitalon lukijat voivat kehittää omista taloyhtiöistään yhä viihtyisämpiä, turvallisempia ja vetovoimaisempia asuinympäristöjä.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Tuomas Lehtonen →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Piha Turvallisuus