Osakas saa harvoin hyvitystä omalla rahallaan teettämästä remontista

Kirjoittanut Mari Schildt 29.1.2019 ja päivitetty 19.3.2019
Osakas saa harvoin hyvitystä itse asentamistaan parvekelaseista.

Taloyhtiö on päättänyt asennuttaa kaikille parvekelasit, mutta osakas on jo hankkinut lasitukset omalla rahallaan. Onko osakkaalla oikeus hyvitykseen? Lopputulos vastaa harvoin osakkaan odotuksia.

– On harvinaista, että hyvityksiä saa. Ja jos hyvitetäänkin, se tuottaa yleensä pettymyksen, koska puhutaan niin pienistä summista, sanoo isännöitsijä, toimitusjohtaja Pertti Satopää Isännöinti-Saartolta.

Lainsäätäjä on halunnut kannustaa osakkaita pitämään huolta asunnoistaan. Siksi taloyhtiön on otettava huomioon osakkaiden aiemmin tekemät remontit, kun taloyhtiössä ryhdytään kunnossapito- tai muutostöihin. Lain näkökulma ei kuitenkaan ole osakkaan vaan taloyhtiön. Osakas voi saada hyvitystä maksuosuudestaan vain, jos osakkaan teettämä remontti vähentää tulevan remontin kokonaiskustannusta taloyhtiölle.

Osakas on oikeutettu hyvitykseen, jos aiemmin tehty työ täyttää neljä ehtoa: se on taloyhtiön hyödynnettävissä tulevassa remontissa, siitä syntyy taloyhtiölle säästöä, se on tehty osakkaan kustannuksella ja työ on sama kuin se, jonka taloyhtiö on aikeissa tehdä.

On osakkaan vastuulla osoittaa, että kaikki edellytykset täyttyvät. Käytännössä hyväksi todettu toimintatapa on pyytää urakoitsijaa määrittelemään taloyhtiölle syntyvä säästö.

Talotekniikka asettaa rajoituksia

Pertti Satopää kertoo esimerkkitilanteen, jossa hyvittämisprobleema tulee esiin: Taloyhtiössä tiedetään, että putkiremontti on tulossa parin vuoden päästä. Osakas haluaisi kuitenkin teettää kylpyhuoneremontin ennen sitä. Jotta kylpyhuonetta ei tarvitsisi avata putkiremontissa, osakas tarjoutuu asennuttamaan uudet putket oman asuntonsa kohdalle.

– Pystyhormin uusimista ja sen yhdistämistä lattian alla kulkevaan viemäriin on lähes mahdoton tehdä ilman, että joudutaan rikkomaan kylpyhuonetta. Itselleni ei ole tullut vastaan tilannetta, että kylpyhuone olisi voitu jättää koskematta, kun pystyhormi on uusittu. Jos niin tehdään, vesieristeet menevät pilalle, Satopää kertoo.

Osakkaan pitää esittää hyvitysvaatimuksensa ajoissa.

Hyvityskeskusteluja käydään paljon myös silloin, kun taloyhtiöön on päätetty asentaa parvekelasitukset, mutta osa osakkaista on jo aiemmin asennuttanut lasit omalla kustannuksellaan. Herää kysymys, voidaanko vanhat parvekelasit säästää, jotta ei tarvitsisi osallistua uusien lasien hankintaan. Tällöin hyvityksen myöntäminen muuttaisi myös kunnossapitovastuuta: osakkaan itse asennuttamat lasit tulisivat taloyhtiön kunnossapitovastuulle.

– Täysimääräistä hyvitystä ei ole mahdollista saada, koska lasit ovat jo vanhat. Tuntemissani tapauksissa on päädytty siihen, että yhtiö on kuitenkin asentanut kaikille uudet lasit, Satopää sanoo.

Hyvitystä kannattaa hakea hyvissä ajoin

Hyvitystä ei voi saada, ellei tieto kulje taloyhtiössä kahteen suuntaan. Ensinnäkin osakkaan pitää esittää hyvitysvaatimuksensa ajoissa, ja toisaalta taloyhtiön pitää osata ottaa vaatimukset huomioon. Lakia on tulkittu siten, että osakkaan pitäisi esittää vaatimuksensa viimeistään siinä yhtiökokouksessa, jossa remontin tekemisestä päätetään.

Laki on kuitenkin tässä suhteessa ongelmallinen: käytännössä vaatimuksien esittäminen asiasta päättävässä yhtiökokouksessa on liian myöhäistä. Taloyhtiön, isännöinnin ja hallituksen täytyy ehtiä tutustua vaatimuksiin etukäteen, jotta mahdolliset kustannussäästöt olisi laskettu ennen kuin yhtiökokous tekee päätöksen. Osakkaan saama hyvitys voi olla enintään taloyhtiölle koituvan säästön verran eikä koskaan suurempi kuin osakkaan yhtiövastikeperusteen mukainen vastikeosuus.

Pitkän tähtäimen suunnitelma ja taloyhtiöstrategia ovat parhaita työkaluja siihen, että taloyhtiö ja osakkaat osaavat ajoittaa remontit järkevästi.

Osakkaan kannattaa siis ottaa yhteyttä isännöintiin hyvissä ajoin. Tästä kannattaa neuvoa ja muistuttaa myös yhtiökokouskutsussa.

Suunnitelmallinen kiinteistönpito säästää rahaa

Taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelma ja taloyhtiöstrategia ovat parhaita työkaluja siihen, että taloyhtiö ja osakkaat osaavat ajoittaa remontit järkevästi. Tulevaisuuteen varautuva taloyhtiö voi käyttää hyvitystä myös porkkanana. Sen avulla voi kannustaa osakkaita remonttien tekoon, jos esimerkiksi putket ovat vielä kunnossa, mutta kylpyhuoneiden pinnat vetelevät viimeisiään.

– Jos vesieristeet pettävät, yhtiön on joka tapauksessa hoidettava ne kuntoon. Siksi osakkaita voi kannustaa teettämään kylpyhuoneremontin, josta yhtiö kustantaa vastuullaan olevan vesieristeen. Taloyhtiölle on edullisempaa kannustaa osakkaita uusimaan kylpyhuoneitaan, vaikka ne menisivätkin myöhemmin putkiremontissa uusiksi, Satopää sanoo.

Info: Miten hyvitys lasketaan?

  • Osakas voi saada hyvitystä, jos osakkaan teettämä remontti vähentää tulevan remontin kokonaiskustannusta taloyhtiölle. Hyvityksenä voi saada sen summan, jonka taloyhtiö säästää.
  • Hyvistystä laskettaessa otetaan huomioon säästön selvittämisestä ja arvioinnista aiheutuneet kulut ja muut lisäkustannukset, kuten ylimääräiset purku- tai asennuskulut sekä isännöinnin kulut.
  • Tehdyt remontit vanhenevat. Esimerkiksi parvekelasien tekninen käyttöikä on maksimissaan noin 5–10 vuotta. Jos yhtiö voi käyttää osakkaan vanhoja parvekelaseja, viisi vuotta sitten asennetuista parvekelaseista on mahdollista saada 50 prosentin suuruinen hyvitys.

Lähde: Osakkaan hyvittäminen, ohje Isännöintiliiton jäsenille.

Mari Schildt

Kirjoittaja: Mari Schildt

Asunto-osakeyhtiö on ihmiselle koti, mutta kansantaloudelle se on varallisuuden ja vaurauden perusta. Harva tulee ajatelleeksi, että hyvin hoidetut taloyhtiöt takaavat esimerkiksi sen, että maan pankit saavat maailmalta varoja lainattaviksi edelleen suomalaisille. Kun me luotamme taloyhtiöihimme, meihinkin luotetaan maailmalla.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Mari Schildt →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Huoneisto Kunnossapito Kylpyhuone Parvekkeet