Oletko perfektionisti? Lue toipuvan täydellisyyden tavoittelijan vinkit muutokseen

Kirjoittanut Tiina Komi 15.9.2022
Perfektionisti Pixabay

Perfektionisti haluaa tehdä asiat mahdollisimman hyvin. Kuulostaa hyvältä, mutta johtaa monenlaisiin ongelmiin.

Perfektionisti luo itselleen sellaiset elämän pelisäännöt, että peliä on vaikea voittaa. Hän saattaa esimerkiksi tehdä itselleen aamulla päivää varten niin pitkän tehtävälistan, että sitä on mahdoton toteuttaa edes hyvänä päivänä, saati normaalina. Perfektionisti tuntee itsensä riittämättömäksi, koska tavoitteet eivät täyty.

Toipuva perfektionisti Petri Hiissa opettaa kaltaisiaan täydellisyyden tavoittelijoita hellittämään. Hiissan mukaan perfektionismi kumpuaa usein riittämättömyyden pelosta.

– Perfektionisti pyrkii välttämään kritiikkiä olemalla tunnollinen ja tekemällä asiat oikein. Hänen omanarvontuntonsa kytkeytyy vahvasti siihen, millaista tulosta hän saa aikaan. Jos lopputulos on huono, perfektionisti ajattelee itse olevansa huono.

Perfektionismi voi aiheuttaa huolta, jännittyneisyyttä, stressiä, vihaisuutta, ahdistusta ja uupumusta. Perfektionisti ei aina malta huolehtia itsestään, työkyvystään ja riittävästä palautumisesta, vaan piiskaa itseään armotta eteenpäin.

Perfektionisti sortuu vitkasteluun

Perfektionismi perustuu omiin odotuksiin siitä, miten asioiden pitäisi olla. Täydellisyyden tavoittelu liittyy yleensä niihin asioihin, jotka ovat itselle tärkeitä. On hyvä tehdä tärkeät asiat huolellisesti, mutta etenkin väsyneenä perfektionisti tavoittelee täydellisyyttä myös vähemmän tärkeissä asioissa.

Jos lopputulos on huono, perfektionisti ajattelee itse olevansa huono.

Tunnistako olennaisen? Apuna voi käyttää Pareton periaatetta eli 80/20 sääntöä. Sen mukaan 20 prosenttia työstä tuottaa 80 prosenttia tuloksista. Sama periaate pätee moneen muuhunkin asiaan. Opettele tunnistamaan, mikä on se 20 prosenttia, mihin kannattaa keskittyä missäkin asiassa.

– Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, mitä pitää sisällään se 20 prosenttia, joka tuottaa 80 prosenttia onnellisuudestani. Tai pohtia, mitä ovat ne asiat, jotka aiheuttavat 80 prosenttia harmeistani. Tämä auttaa delegoimaan asioita muille.

Perfektionisti välttää riskejä

Perfektionistin on vaikea delegoida sellaisiakin asioita muiden tehtäväksi, jotka eivät ole hänen ydinosaamistaan, koska hän pyrkii hallitsemaan kaikkea. Hän suoriutuu tehtävästä ehkä oikein hyvin, mutta vitkastelee siihen tarttumista, koska ei pidä siitä.

Perfektionismi tuo hallinnan tunnetta, mikä puolestaan lisää turvallisuuden tunnetta. Kun ihminen on rento ja levännyt, tarve hallita asioita vähenee.

Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, mitä pitää sisällään se 20 prosenttia, joka tuottaa 80 prosenttia onnellisuudestani.

Perfektionisti on usein ehdoton. Ehdoton ajattelu pienentää maailmankuvaa ja rajaa mahdollisuuksia. Vaihtoehtojen määrä vähenee. Perfektionistin on myös vaikea ottaa riskejä, mikä johtaa asioiden lykkäämiseen.

On hyvä tiedostaa, mitä tutut ajatusmallit palvelevat. Ne saattavat suojella perfektionistia. Esimerkiksi epäonnistumisen pelko voi kummuta hylätyksi tulemisen pelosta.

Perfektionisti voi muuttua

Muutos alkaa sen tunnistamisesta, että vaatii itseltään liikaa. Muutoksessa on kyse omiin ajatuksiin vaikuttamisesta.

– Itselleni käänteentekevä asia perfektionismista vapautumisessa oli ymmärrys siitä, ette emme koe elämää sellaisena kuin se on, vaan kokemuksemme kattaa ainoastaan ajatuksemme elämästä.

Maasto ja kartta maastosta ovat kaksi eri asiaa. Ajatuksemme ja uskomuksemme ohjaavat meitä. Siksi on hyvä olla tietoinen omista ajatusmalleistaan.

Kun keskittyy kiitollisuutta tuoviin asioihin, kiitollisuus lisääntyy.

Se lisääntyy, mihin keskittyy. Jos keskittyy siihen, mitä ei ole, kokee puutetta. Hiissa kannustaa hyväksymään asiat sellaisina kuin ne ovat ja keskittymään niihin asioihin, jotka ovat hyvin. Tämä lisää kiitollisuuden tunnetta.

– Kun keskittyy kiitollisuutta tuoviin asioihin, kiitollisuus lisääntyy. Stressitaso laskee ja energia suuntautuu oleelliseen.

Oletko sinä perfektionisti?

Epäonnistumisen pelko saa sinut välttelemään virheitä ja pelaamaan varman päälle. Välttelet asioiden aloittamista, tutkit loputtomasti vaihtoehtoja ja stressaat oikean päätöksen tekemisestä.

Koet riittämättömyyttä, koska vaatimuksesi ovat niin suuria, ettet aina yllä niihin.

Sinun on vaikea delegoida asioita muille, koska haluat hallita kaikkea. Pyrit pitämään kaikki langat käsissäsi.

Koet, että sinun pitää tehdä tuottavia asioita ja saada aina aikaan jotain hyödyllistä. Olet unohtanut, että mahdollinen ja tarpeellinen ovat kaksi eri asiaa.

Yrität kontrolloida itsesi lisäksi muitakin. Liiallinen tunnollisuus, pikkutarkkuus, joustamattomuus, kärsimättömyys ja kriittisyys vievät aikaa, energiaa ja iloa.

Lue myös: Ajanhallinta hukassa? Näin saat siihen tehoa

Tiina Komi

Kirjoittaja: Tiina Komi

Ajattelen, että taloyhtiö on osakkaidensa ja asukkaidensa summa. Taloyhtiö kehittäminen on yhteistyötä. Siksi ei ole yhdentekevää, miten suunnitelmia ja päätöksiä tehdään. Haluan nostaa jutuissani esiin asioita, jotka parantavat vuorovaikutusta ja helpottavat taloyhtiön hoitoa.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Tiina Komi →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Arki Taloyhtiön johtaminen Vastuu Viestintä