Näin järjestät sähköautojen lataamisen taloyhtiössä

Kirjoittanut Keravan Energia 30.3.2021
Sähköauton latauspisteet voi myös vuokrata. Kuva: Keravan Energia

Sähköautojen latauspisteet ovat ajankohtaisia monessa taloyhtiössä. Latauspisteet voi hankkia kahdella tapaa: investoimalla tai vuokraamalla.

Taloyhtiöiden sähköauton latausratkaisujen kysyntä on tänä vuonna kasvanut räjähdysmäisesti, sillä sähköautot ovat yleistyneet vauhdilla akkuteknologian kehityksen ja sähköautojen huokean verotuksen vuoksi.

Toinen selkeä syy latauspisteiden kysynnän kasvuun on marraskuussa 2020 voimaan astunut laki, joka edellyttää latausvalmiuden asentamista uusien taloyhtiöiden lisäksi myös vanhojen taloyhtiöiden pysäköintialueille niiden remontoinnin yhteydessä.

Oli taloyhtiö uusi tai vanha, vaatii sähköauton latauspisteiden hankinta aina kohteen kartoituksen. Kartoituksessa selvitetään sähköjärjestelmän huippukuorma ja kapasiteetti, toiveet latauspisteiden määrästä, laadusta ja sijainnista ja annetaan selkeät vaihtoehdot latauskokonaisuuden toteuttamiselle.

Sähköautojen latauspisteet voi hankkia taloyhtiöön kahdella eri mallilla: investoimalla omiin laitteisiin tai vuokraamalla ne.

Investoimalla omiin laitteisiin voi hyödyntää ARA-tuen

Sähköautojen latausinfran rakennuttaminen on taloyhtiöille huomattava investointi, johon on saatavilla valtion tukea. Avustusta investointiin voi hakea Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARA:lta.

Avustuksen määrä on jopa 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista, mutta enintään 90 000 euroa, ja sitä voivat hakea taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt ja niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. Avustuksen ehtona on, että latausvalmius ja laitteisto tulee taloyhtiön omistukseen.

Omiin laitteisiin investoimisen haaste on, että se sitoo taloyhtiön pääomaa.

Vuokraamalla laitteet pääsee nopeasti alkuun

Omiin laitteisiin investoimisen haaste on, että se sitoo taloyhtiön pääomaa. Sähköautojen latauksen voi kuitenkin mahdollistaa myös kevyemmällä ratkaisulla: kuukausihintaisena palveluna.

Kuukausihintaisen latauspalvelussa latauslaitteet, asennus ja ylläpito sekä maksuvälityspalvelu sisältyvät kuukausimaksuun, jota sähköauton lataajat maksavat valitsemansa latauspaketin mukaisesti. Edullisimmillaan latauspaketin hinta käyttäjälle on 15 euroa kuukaudessa. Taloyhtiölle jää maksettavaksi vain sähköauton latauspisteiden alkukartoitus ja latausvalmius.

Kuukausihintaiseen latauspalveluun ei voi hakea ARA:n tukea, sillä latauslaitteet eivät tule taloyhtiön omistukseen. Kuukausihintaisen palvelun etu on, että latauspisteiden kustannukset kohdistuvat suoraan sähköautojen lataajille suuren kertainvestoinnin sijaan. Keravan Energia huolehtii myös laitteiden ylläpidosta.

Kimmo Sulkanen vastaa taloyhtiöiden sähköautojen latausratkaisuiden valikoimasta.
Keravan Energian tuote- ja kehityspäällikkö Kimmo Sulkanen vastaa yhtiöiden sähköautojen latausratkaisuiden valikoimasta.

Useita lataajia? Varmista, että sähköä riittää kaikille.

Taloyhtiön sähköauton latausratkaisua suunnittelussa tulee ottaa huomioon sähkön riittävyys. Vaikka aluksi lataajia olisi vain vähän, voidaan helposti päätyä tilanteeseen, jossa lataajia tulee lisää asukkaiden siirtyessä sähköautoilijoiksi.

Latausratkaisumme sisältävät dynaamisen kuormanhallinnan ohjauksen, joka jakaa energiaa hallitusti kaikille latausvirtaa tarvitseville ilman pelkoa siitä, että sallittua latausryhmän kokonaistehoa ylitettäisiin. Näin sähköä riittää kaikille joka hetkellä.

Lisäksi kuormanhallinnan avulla voidaan seurata myös koko kiinteistön sähkönkulutusta.

Keravan Energia palvelee kaikkialla Suomessa

Keravan Energia palvelee kaikissa sähköauton latausasioissa – missä päin Suomea tahansa. Tutustu latausratkaisuihimme ja jätä meille yhteydenottopyyntö.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Airbnb Energia Sähköautot