Totta vai tarua? Myytinmurtaja oikaisee väitteitä taloyhtiöistä.

Myytti: Vuokralainen ei voi kuulua hallitukseen

Taloyhtiön hallitukseen päästäkseen ei yleensä tarvitse olla taloyhtiön osakas, vaikka moni niin luulee.

Ainoan poikkeuksen tekevät ne harvat taloyhtiöt, joiden yhtiöjärjestykseen on erikseen kirjattu vaatimus siitä, että hallituksen jäsenen on oltava yhtiön osakas.

Kun vuokralainen pyrkii taloyhtiön hallitukseen, häntä koskevat samat säädökset kuin muitakin hallitusjäseniä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa ja jäseniä tulee olla kolmesta viiteen, jollei yhtiöjärjestykseen ole kirjattu muuta. Lisäksi jäsenen on oltava täysi-ikäinen, eikä hän saa olla konkurssissa tai holhouksen alainen. Hallitukseen pyrkivän on myös hyvä olla läsnä yhtiökokouksessa, jossa asiasta päätetään.

Se pitää kuitenkin huomioida, että lain mukaan vain osakkaille on taattu osallistumisoikeus yhtiökokoukseen. Vuokralaisen on siten hyvä varmistaa esimerkiksi vuokranantajaltaan, että hänen osallistumisoikeutensa tulee turvatuksi. Osallistumisoikeus on mahdollista järjestää valtuutuksen tai osakkaan avustajana toimimisen avulla. Kokouksessa jäsenyyttä tavoitteleva vuokralainen esittäytyy ja vastaa osakkailta tuleviin lisäkysymyksiin. Jos ehdokas ei itse pääse yhtiökokoukseen, hänet voi esitellä myös joku osakkaista.

Vuokralaisia voi siten houkutella mukaan hallitustyöhön ja vuokralaiset voivat itsekin ehdottaa itseään jäseniksi hallitukseen.

Myytin mursi asianajaja Tommi Leppänen, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy.