Totta vai tarua? Myytinmurtaja oikaisee väitteitä taloyhtiöistä.

Myytti: Taloyhtiön turvallisuusvastaava pitää aina nimittää

Laki ei määrää, että pitäisi nimittää erillinen taloyhtiön turvallisuusvastaava, turvallisuuspäällikkö, suojelujohtaja tai väestönsuojan hoitaja. Taloyhtiön hallitus voi kuitenkin nimetä työnsä tueksi yksittäisen henkilön tai tiimin. Nimettävien henkilöiden koulutuksesta ei ole säädetty laissa.

Löytyipä vapaaehtoista tai ei, taloyhtiön hallitus vastaa turvallisuuden kehittämisestä. Tavoitteena on, että se on osa taloyhtiön jokapäiväistä toimintaa. Pelastuslain mukaan jokaisella on velvollisuus estää onnettomuuksia, olla huolellinen, auttaa muita ja varautua omatoimisesti onnettomuuksien varalta.

Myytin mursi Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius.