Mittaa taloyhtiön toimintaa, tulos seuraa

19.4.2016
Marko Parkkinen muistuttaa, etteivät numeroilla johtaminen ja ihmisten johtaminen ole toistensa vastakohtia. Molempia tarvitaan.

Taloyhtiön toimintaa voisi seurata ainakin kolmella mittarilla, sanoo Ratkaisutoimisto Seedin toimitusjohtaja Marko Parkkinen.

”On jännä, että numeroilla johtaminen ja ihmisten johtaminen asetetaan usein vastakkain. Mutta jos johtamisen tueksi ei ole oikeita mittareita ja lukuja, se on mielivaltaa.

On hyvä ymmärtää, että valtaosalle numerot eivät puhu mitään. Johtajan tehtävä on luoda yhteys numeroiden ja ihmisten välille. Ei pidä mitata vain tuloksia, vaan myös tekemistä, josta tulos syntyy.

Mittareiden pitää olla sellaisia, että työntekijä voi vaikuttaa mitattaviin asioihin.

Mielestäni taloyhtiötäkin pitäisi johtaa mahdollisimman läpinäkyvästi numeroiden kautta.

Kun tarkastelee tuloksia, ei saa jäädä tuijottamaan keskiarvoihin. Vaihteluiden ymmärtäminen on tärkeämpää. Jos mitataan asiakastyytyväisyyttä, kannattaa selvittää, kuinka tyytyväisiä ovat tyytyväiset, entä kuinka tyytymättömiä tyytymättömät.

Johdan kasvavaa konsulttiryritys Seediä. Työssäni tiedän eurolleen, kuinka paljon myyntiä syntyy keskimäärin yhdestä asiakastapaamisesta tai paljonko kullakin työntekijällä on tapaamisia.

Taloyhtiö on erilainen organisaatio. Se ei tavoittele liikevaihtoa myynnin kautta.

Kyse on vain kulupuolesta. Mielestäni taloyhtiötäkin pitäisi johtaa mahdollisimman läpinäkyvästi numeroiden kautta.

Näkisin kolme asiaa, joilla taloyhtiön toimintaa voisi seurata: huoltokustannukset, kiinteistön arvonkehitys ja asiakkaiden kokema laatu. Kyse on optimoinnista. Tingitäänkö esimerkiksi huollosta arvonkehityksen kustannuksella? Kertooko joku kuluerä investoinnista viihtymiseen tai kiinteistön arvoon?”

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen