Miten johdetaan hyvin, Juhana Brotherus?

Kirjoittanut Tiina Katriina Tikkanen 8.11.2023
Kuva: Roope Permanto

Juhana Brotherus muistuttaa, että johtaminen on palveluammatti. Taloyhtiössäkin päästään pitkälle kuuntelemalla, auttamalla ja tukemalla.

”Johtajan pitää osata johtaa itseään. Itsensä johtamiseen kuuluu omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Lisäksi on hallittava aikatauluttaminen ja kyettävä itsereflektioon eli omien onnistumisten ja epäonnistumisten tarkasteluun. Itsereflektio on oppimisen kannalta keskeistä. Kukaan ei ole seppä syntyessään.

Johtaminen on palveluammatti. Johtajan pitää kuunnella, auttaa ja tukea. Taloyhtiön johtamisessa hyvä tiimihenki ratkaisee. Sen avulla taloyhtiö selviää kohtaamistaan taloudellisista ja kiinteistönhoidollisista haasteista. Koti on meille niin henkilökohtainen asia, että siihen liittyvät intohimot ovat erilaisia eri ihmisille. Se on hyvä muistaa taloyhtiön hallituksessa.

Ollessani itse mukana taloyhtiön hallituksessa opin, kuinka suuri merkitys hyvällä isännöinnillä on taloyhtiölle. Hallituskautenani taloyhtiömme vaihtoi isännöitsijää.

Virallinen viestintä kuuluu isännöitsijän vastuulle, mutta epävirallisesta viestinnästä voi kantaa vastuuta yhteisesti.


Jokaisella taloyhtiön hallituksen jäsenellä ei tarvitse olla substanssiosaamista talous- tai kiinteistöteknisistä asioista, mutta jokaisessa hallituksessa tulisi olla osaamista näistä asioista. Ideaalitilanteessa hallitus on edustava otos taloyhtiön osakkaista. Jos näin ole, hallituksen pitää silti huomioida erilaiset osakkaat.

Taloyhtiön asukkaiden ja osakkaiden osallistuminen sekä osallistaminen taloyhtiön asioihin on itseisarvo taloyhtiölle. Siksi taloyhtiöviestinnän on oltava jatkuvasti avointa. Virallinen viestintä kuuluu isännöitsijän vastuulle, mutta epävirallisesta viestinnästä voi kantaa vastuuta yhteisesti.”

Kuka?

  • Juhana Brotherus, Suomen Yrittäjien johtaja ja pääekonomisti.
  • Koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.
  • Aiemmin työskennellyt pääekonomistina ja johtajana Hypoteekkiyhdistyksessä sekä ekonomistina Danske Bankissa.
  • Toimii tällä hetkellä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön hallituksen varapuheenjohtajana.
  • Asuu Helsingissä.
  • Harrastaa tennistä, matkustelua ja kulttuuria.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen