Me kysyimme, te vastasitte: “Ihannehallitus on yhteistyökykyinen, aikaansaava ja kuunteleva”

Kirjoittanut Piia Sandström 28.9.2023
Kuva: Pixabay

Kotitalon 180 someseuraajaa kertoi, että taloyhtiön ihannehallitus on ennen kaikkea yhteistyökykyinen.

Taloyhtiön ihannehallitus on ennen kaikkea yhteistyökykyinen: sekä hallituksen jäsenten kesken että kommunikoidessaan asukkaiden kanssa. Ihannehallitus on myös aktiivinen, aloitteellinen ja aikaansaava. Jos esille nousevaan asiaan ei löydy hallituksen jäseniltä heti tietoa, he tarttuvat ripeästi tuumasta toimeen ja etsivät tarvittavat tiedot sekä asiantuntijat.

Sellainen henkilö, jolla on tietoa ja toisaalta halua hoitaa asioita. Jos hän ei tiedä jotain, niin hän ottaa selvää, eikä päästä taloyhtiötä happanemaan.

Kotitalon somekyselyyn vastanneet nostivat kärkeen hallituksen kyvyn kuunnella asukkaita, toisiaan ja asiantuntijoita. Sekä taidon ottaa tarvittaessa kritiikkiä vastaan.

Ihannehallitus ei
syrji ketään.

Yli 20 vastauksessa toivottiin, että hallitus tekee päätökset tasapuolisesti ja reilusti koko taloyhtiön parasta ajatellen, ei omaa etuaan tavoitellen. Riidelläkin saa – mutta sopuisasti.

Ihannehallitus kuuntelee asukkaita, eikä ole hallituksessa vain edistämässä omia ideoitaan ja halujaan. Ihannehallitus on oikeasti kiinnostunut taloyhtiön asioista.

Ihannehallitus ei syrji ketään.

Avoin ja rohkea

Hallituksen halutaan siis paitsi kuuntelevan myös puhuvan. Kyselyyn vastanneiden mielestä optimaalinen hallitus on avoin, keskusteleva ja informatiivinen – hallitus ei istu sellaisten asioiden päällä, jotka voisi viestiä asukkaille viipymättä.

Ihannehallitus on monella tavalla rohkea: se pitää katseen tiukasti tulevaisuudessa, ymmärtää pitkäjänteisen kehittämisen tärkeyden, ennakoi ja uudistaa – eikä tee päätöksiä aina pelkkä halvin hintalappu edellä. Rohkeutta on myös tarttua epäkohtiin ja ottaa vaikeita asioita puheeksi.

Ihannehallitus on moniosaaja eli siihen kuuluu eri ammattiryhmistä eri-ikäisiä ihmisiä.

– Hallituksella pitää olla rohkeutta pokkuroimatta myös arvostella isännöintiä ja huoltoyhtiötä asiallisesti. Ihannehallitus on moniosaaja eli siihen kuuluu eri ammattiryhmistä eri-ikäisiä ihmisiä. Hyvässä hallituksessa on hyvä henki ja sellainen porukka, joka ei suutu, jos asukkaat moittivat asioista, vaan vievät pienimpiäkin asioita eteenpäin, Päivi Myllymäki kiteytti.

Kyselyyn vastanneet eivät laittaisi pahakseen, jos oman taloyhtiön hallitukseen löytyisi erityisosaajia, kuten laki- ja talousihmisiä.

– Rakennusinsinööreistä koostuva, ja yksi lakimies joukkoon, tuumi nimimerkki Mardiiap.

Kotitalon someseuraajilla oli selkeä käsitys myös siitä, millaista henkilöä oman taloyhtiön hallitukseen ei haluta:

Ei yhtään änkyrää, jolle ei käy mikään.

—-

Millainen on taloyhtiön ihannehallitus? -kysely oli avoinna Kotitalon Facebook- ja Instagram-profiileissa syyskuussa 2023. Noin 180 vastaajaa kuvaili ihannehallitusta pitkällä rivillä adjektiiveja. Jutussa kursiivein merkityt kohdat ovat kyselyyn osallistuneiden kommentteja. Kaikkien vastaajien kesken arvottiin Kotitalo-tuotepalkinto. Onnetar suosi Pasi Järvenpäätä.

Taloyhtiön ihannehallitus, 10 suosituinta vastausta:

  • Yhteistyökykyinen
  • Aktiivinen
  • Toimelias
  • Aikaansaava
  • (Asukkaita) kuunteleva
  • Tiedonhakutaitoinen
  • Avoin
  • Keskusteleva
  • Koko taloyhtiötä edustava
  • Tasapuolinen
Piia Sandström

Kirjoittaja: Piia Sandström

Minusta on kiehtova ajatus, että taloyhtiössä erilaiset ja ainakin aluksi toisilleen vieraat ihmiset onnistuvat parhaimmillaan luomaan yhdessä turvallisen ja onnellisen kotitalon. Näitä onnistumisia, taloyhtiöasumisen faktoja ja tarinoita haluan Kotitalon verkkotuottajana välittää taloyhtiöihin päätöksenteon ja hyvän asumisen tueksi.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Piia Sandström →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen Viestintä