Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voidaanko taloyhtiössä kieltää yhteistilojen käyttö iän tai jonkun muun asukkaan ominaisuuden perusteella?

Onko lähtökohtaisesti kaikilla asukkailla oikeus yhteistilojen käyttöön? Esimerkiksi voidaanko järjestyssäännöissä määrätä, että alle 15-vuotiaat eivät saa käyttää kerhotiloja?

Lakiin kirjatun asukkaiden yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä sellaista päätöstä tai ryhtyä sellaiseen toimenpiteeseen, joka tuottaa osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Yhdenvertaisuusperiaatetta tulee noudattaa esimerkiksi taloyhtiön tilojen käyttöoikeuksien jakamisessa. Kerhotilojen käyttöä ei siis voi lähtökohtaisesti rajata siten, että vain osalla asukkaista olisi oikeus käyttää niitä.               

Eri asia on, jos on jokin perusteltu syy rajoittaa tilojen käyttöä alaikäisiltä silloin, kun he eivät ole huoltajiensa valvonnassa. Jos kerhotiloissa on esimerkiksi kuntosali laitteineen, on perusteltua todeta järjestyssäännöissä, että alaikäiset saavat käyttää tilaa vain valvottuina. Tällainen rajoitus on oikeutettu, jotta alaikäiset eivät käytä laitteita väärin ja aiheuta itselleen loukkaantumisriskiä tai riskiä laitteiden rikkoutumisesta.

Eri asia on myös se, jos yhteistilojen käytöstä peritään jonkinlaista käyttökorvausta kuten sauna-, autopaikka- ja pesutupamaksua. Käyttökorvausmaksut perustuvat aina sopimukseen käyttäjän ja taloyhtiön välillä, eli ne eivät ole vastikkeita. Jos käyttäjä ei maksa käyttökorvausmaksuja, taloyhtiö voi poistaa häneltä tilan käyttöoikeuden.

Marina Furuhjelm, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Lue myös: Voiko taloyhtiössä asuvilla olla vahvempi oikeus yhteistilojen käyttöön kuin taloyhtiön osakkailla?