Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko taloyhtiössä asuvilla olla vahvempi oikeus yhteistilojen käyttöön kuin taloyhtiön osakkailla?

Kysyjä omistaa vuokralla olevan yksiön taloyhtiöstä, jossa ei ole pulaa saunavuoroista. Hän tahtoisi talosta osakkaana myös saunavuoron, mutta hallituksen mukaan vuoron voivat saavat vain talossa asuvat.

Taloyhtiön hallitus voi päättää yhteisten tilojen kuten saunan käytöstä siltä osin kuin yhtiökokous ei ole tehnyt niistä linjauksia. Hallitus tai edes yhtiökokous ei kuitenkaan voi täysin vapaasti määritellä saunakäytäntöjä, vaan yhdenvertaisuusperiaatetta on aina noudatettava.

On yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista asettaa yhtiön rakennuksessa asuvat osakkaat ja muut osakkaat erilaiseen asemaan, jollei erilaisista oikeuksista määrätä yhtiöjärjestyksessä. Osakkaan, joka vuokraa huoneistonsa eteenpäin, on siis voitava luovuttaa vuokralaiselleen vastaavat oikeudet kuin talossa asuvilla osakkailla on.

Yhdenvertaisuusperiaatteesta ei seuraa, että sekä vuokranantajaosakkaalla että hänen vuokralaisellaan molemmilla olisi täydet oikeudet taloyhtiön yhteisten tilojen käyttöön. Jos vuokranantajaosakas luovuttaa oikeutensa yhteisten tilojen käyttöön vuokralaiselleen, ei hänellä itsellään tätä oikeutta enää automaattisesti ole.

Jos siis kukin osakas saisi esimerkiksi yhden saunavuoron viikossa, eivät vuokranantajaosakas ja hänen vuokralaisensa voisi molemmat vaatia omia saunavuoroja.