Miten palkita hallitustyöstä?

Kirjoittanut Tiina Komi 19.9.2023
Pixabay

Pienten rahallisten kokouspalkkioiden tarkoitus on kannustaa ja tehdä hallitustyöstä entistä houkuttelevampaa. Niillä on myös vahva symbolinen arvo.

Kiinteistöliiton tekemän kyselyn mukaan lähes kaksi kolmesta taloyhtiöstä maksaa hallitustyöstä. Yleensä kyse on kokouspalkkioista.

Työstä voi palkita myös muuten kuin rahallisesti. Palkitsemiseen perehtyneen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yliopettajan Johanna Maaniemen mukaan palkitsemisella tarkoitetaan sekä aineellisia että aineettomia palkintoja, kaikkea sitä, minkä ihmiset vain kokevat palkitsevana.

Tehtävien kiinnostavuus ja merkityksellisyys koetaan palkitsevana. Myös kiva porukka ja hyvä ilmapiiri palkitsevat, samoin mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Monelle uuden oppiminen ja tilaisuus kehittää itseään on palkitsevaa.

Eri elämäntilanteessa koetaan eri asiat palkitsevina.

– Pienten rahallisten palkkioiden tarkoitus on kannustaa ja tehdä hallitustyöstä entistä houkuttelevampaa. Niillä on myös vahva symbolinen arvo.

– Eri elämäntilanteessa koetaan eri asiat palkitsevina. Esimerkiksi rahapalkinnot ovat tärkeitä etenkin siinä vaiheessa, kun on asuntolainaa, lapset asuvat kotona ja menot ovat suuret. Rahapalkkioiden merkitys saattaa vähentyä myöhemmässä elämänvaiheessa.

Kiinteistöliiton kyselyyn vastanneissa taloyhtiöissä puheenjohtajille maksettiin keskimäärin sata euroa kokoukselta. Muiden hallituksen jäsenten mediaanipalkkio on 70 euroa kokousta kohden tai 200 euron vuosipalkkio. Palkkioita pidetään työmäärään nähden sopivina. Tosin kolmasosan mielestä puheenjohtajan palkkio on liian pieni.

Kiva porukka koetaan palkitsevana

Vapaaehtoistyössä palkitseminen tulee usein aineettomista asioista. Jo se, että pääsee vaikuttamaan ja tekemään töitä oman omaisuutensa eteen, palkitsee.

Hallituksen vetovoimaa lisää se, että hallituksessa vallitsee hyvä tunnelma, vuorovaikutus on välitöntä ja mukavaa. Hyvässä porukassa on palkitsevaa tehdä töitä. Hallituksen ja ylipäänsä taloyhtiön ilmapiirillä on iso merkitys.

Parhaassa tiimissä ei ollut kyse vain osaamisesta vaan siinä vallitsevasta vankasta psykologisesta turvallisuudesta.

– Jokainen voi vaikuttaa omalta osaltaan siihen, miten dynaamiseksi ja innostavaksi hallituksen työskentely muodostuu. Kun hallituksessa vallitsee hyvä ilmapiiri, jäsenet ovat avoimia uusille ideoille, ottavat toisensa huomioon ja kokevat psykologista turvallisuutta. Asioiden käsitteleminen koetaan mielekkäänä.

Hakukonejätti Google tutki, minkälaiset tiimit yrityksessä menestyvät parhaiten. Se selvitti, mitkä tekijät vaikuttivat tiimin tehokkuuteen.

Toisin kuin ehkä luulisi, parhaassa tiimissä ei ollut kyse vain osaamisesta vaan siinä vallitsevasta vankasta psykologisesta turvallisuudesta. Ilmapiiri on avoin ja luottavainen, jolloin esiin voidaan nostaa normaalista poikkeavia asioita ja kaikki kokevat saavansa olla sellaisia kuin ovat. Tällöin luovuudelle ja tehokkuudelle tulee tilaa.

Minkä sinä koet palkitsevana?

Taloyhtiössä voi pohtia erilaisia keinoja palkita hallitustyöstä. Kerran tai kaksi vuodessa kokouksen voi pitää jossain virkistävässä paikassa, tehdä vaikka pienen retken. Kokouksiin voi tilata salaatin tai kunnon voileivät. Oleellista on kuitenkin varmistaa hallituksen jäseniltä, minkälainen palkitseminen on heille mieluisaa – ja millaista palkitsemista osakkaat kannattavat.

Yksi tehokkaimmista palkitsemiskeinoista on kiitos ja myönteinen palaute.

Yksi tehokkaimmista palkitsemiskeinoista on kiitos ja myönteinen palaute. Kiitos vahvistaa tunnetta siitä, että työtä arvostetaan.

Hallituksen jäsenet voivat antaa kiitosta toisilleen, mutta myös osakkaat voivat kiittää hallitusta. Kiitos jää parhaiten mieleen silloin, kun siihen liittyy jokin lahja, esimerkiksi kukkakimppu tai pullakahvit.

– Palkitsemisen on oltava oikeudenmukaista. Reiluus viestii arvostamisesta.

Lähde: Taloyhtiöiden hallituskysely 2022. Hallituspalkkiot ja hallitusammattilaisten käyttö. Kiinteistöliitto.

Kiitos palkitsee

  • Huomioi muiden onnistumiset, älä vaikene niistä. Kiitoksen ja hyvän palautteen antaminen on arvostuksen osoitus.
  • Ruoki hallituksessa tietoisesti kiitoksen kulttuuria. Palauteen on kuitenkin oltava aitoa.
  • Anna palaute mahdollisimman nopeasti hyvän toiminnan jälkeen. Palautteen vaikutus laimenee, jos se tulee viiveellä.
  • Kun annat palautetta, kytke se johonkin konkreettiseen esimerkkiin. Kerro, mikä meni putkeen.
  • Varmista, että vastaanottajalla on linja auki. Kysy esimerkiksi ”saanko antaa sinulle positiivista palautetta”.
  • Eri ihmiset suhtautuvat palautteeseen eri tavoin. Osa haluaa saada kiitosta kahden kesken, osa julkisesti.
  • Kun saat palautetta, ota se ilolla vastaan.
Tiina Komi

Kirjoittaja: Tiina Komi

Ajattelen, että taloyhtiö on osakkaidensa ja asukkaidensa summa. Taloyhtiö kehittäminen on yhteistyötä. Siksi ei ole yhdentekevää, miten suunnitelmia ja päätöksiä tehdään. Haluan nostaa jutuissani esiin asioita, jotka parantavat vuorovaikutusta ja helpottavat taloyhtiön hoitoa.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Tiina Komi →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Kokoukset Taloyhtiön johtaminen