Kuusi kysymystä parvekegrillaamisesta

Kirjoittanut Kotitalon toimitus 18.5.2017 ja päivitetty 30.4.2019

Saako kerrostalon parvekkeella grillata? Mitä jos naapurin grillaus häiritsee? Isännöitsijät ja Isännöintiliitto saavat keväisin paljon kyselyjä grillaamisen pelisäännöistä. Kotitalo keräsi vastaukset yleisimpiin parvekegrillaukseen liittyviin kysymyksiin.

Kuinka usein parvekegrillaus on aiheuttanut tulipalon?

Harvoin. Selvästi useammin tulipalo syttyy keittiöstä.

Vuosina 2011–2014 tulipalon syttymissyyksi rivitalossa, luhtitalossa tai kerrostalossa kirjattiin “nuotio” tai “grilli” 22 kertaa, kertoo Pelastusopisto. Kaikkiaan Suomessa oli tulipaloja noiden neljän vuoden aikana yhteensä yli 6 800.

Isännöintiliitto kehottaa käyttämään parvekkeella vain sähkö- tai kaasugrilliä. Avotulta parvekkeella ei saa koskaan tehdä. Esimerkiksi hiilien sytytykseen liittyy palovaara. Parvekkeella olevasta hiiligrillistä saattaa lentää kipinä talon ullakolle, ja se voi aiheuttaa tulipalon.

Saako parvekkella grillata, jos taloyhtiön järjestyssäännöt kieltävät sen?

Grillaaminen on sallittua kerrostalon parvekkeella ja rivitalon pihalla, kunhan turvallisuusohjeita noudatetaan huolella. Parveke kuuluu osakkaan hallintaan, ja siellä saa viettää “normaalia” elämää kuten grillata.

Vaikka taloyhtiön järjestyssäännöissä olisi grillauskielto, keinoja puuttua grillaamiseen ei ole. Taloyhtiön pitäisi ensin osoittaa, että grillaaminen on turvallisuusriski.

Mitkä ovat taloyhtiön puuttumiskeinot?

Järjestyssäännön rikkomisen rangaistus on asunnon hallintaanotto, mutta se edellyttää kuitenkin olennaista ja toistuvaa rikettä. Huonosti perustellut järjestyssäännöt jäävät usein kuolleeksi kirjaimeksi; ne voivat heikentää muidenkin järjestyssääntöjen uskottavuutta, ja vähentää niiden noudattamista.

Koska ihmiset ovat yhä tietoisempia oikeuksistaan ja kyseenalaistavat sääntöjä, monet taloyhtiöt ovat luopuneet yleisestä grillauskiellosta ja tyytyvät antamaan turvallisuusohjeita.

Miten parvekkeella olevan grillin turvallisuutta voi parantaa?

Nestekaasugrillin kaasupullo tulee säilyttää suojatussa paikassa eikä sitä saa päästää kuumenemaan auringossa. Jos parveke on lasitettu, kannattaa huolehtia riittävästä tuuletuksesta.

Ennen grillikauden alkua on hyvä varmistaa laitteen kunto. Jos nestekaasu vuotaa umpinaiselta parvekkeelta asuntoon, sen syttymiseen tarvitaan vai yksi kipinä.

Sähkögrilli pitää sijoittaa tarpeeksi vakaalle alustalle, jotta se ei pääse kaatumaan. Alustan tulee kestää myös kuumuutta. Kertakäyttögrilliä tai hiiligrilliä ei kannata käyttää lainkaan.

Mitä taloyhtiö voi tehdä, jos joku grillaa yhteisen sopimuksen vastaisesti?

Ensin kannattaa yrittää neuvotella. Isännöitsijöiden mukaan neuvottelu tuottaa tulosta useimmissa tapauksissa.

Jos parvekegrillaaminen häiritsee naapureita, miettikää, voitaisiinko taloyhtiön pihaan hankkia yhteisgrilli, jota kaikki talon asukkaat saisivat käyttää.

Grillaamiseen liittyvät riidat ovat melko harvinaisia – useammin kiistellään tupakoinnista parvekkeella.

Joutuuko grillausonnettomuudesta vahingonkorvausvastuuseen?

Grillaaja joutuu korvaamaan huolimattomasta parvekegrillauksesta aiheutuneet vahingot.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Parvekkeet Piha