Hyytyykö teidän talossa nopea netti vanhaan sisäverkkoon?

Kirjoittanut DNA 1.9.2023
Kuva: DNA

Taloyhtiön tietoliikenteen sisäverkko on osa kiinteistön perusvarustusta. Huono sisäverkko vaikuttaa merkittävästi myös asunnon arvoon ja asumismukavuuteen. Mitä sisäverkolla tarkoitetaan ja mitä sille kannattaa tehdä?

Taloyhtiöissä käytetään kiinteistön sisäisiä viestintäverkkoja eli sisäverkkoja televisio-ohjelmien ja kiinteiden laajakaistapalvelujen välittämiseen kiinteistöjen sisällä. Nämä palvelut välitetään kiinteistön yhteisantenniverkossa ja -järjestelmässä tai yleiskaapelointijärjestelmässä. Taloyhtiön täytyy huolehtia sisäverkkojen kunnosta, sillä laadukkaat sisäverkot ovat häiriöttömän laajakaistapalveluiden ja televisiovastaanoton perusta.

Vastuu toimivista ja ajanmukaisista tietoliikenneverkoista on siis taloyhtiöllä itsellään. Monet taloyhtiöt eivät ole vielä kiinnittäneet asiaan riittävää huomiota ja lähivuosina puhelinsisäjohtoverkko käy riittämättömäksi koska kaapeloinnit ja käytetyt tarvikkeet tulevat käyttöikänsä päähän. Taloyhtiön asukkaiden ja päättäjien olisikin hyvä olla selvillä sisäverkon kunnosta ja laajakaistavaatimuksista.

Sisäverkko on suunniteltava kauaskantoisesti

Viestintävirasto Traficom on määrännyt vuonna 2008 pakolliseksi yleiskaapelointiin perustuvan kaapelointiperiaatteen ja suorituskyvyn. Taloyhtiöissä alettiin tehdä yleiskaapelointeja 2000-luvun alkupuolella. Vanhoissa kiinteistöissä onkin vielä runsaasti puhelinjohtoverkkoa, joka on tarkoitettu perinteisiä eli analogisia puheluita varten.

Taloyhtiöissä saneeraussuunnitelmien tulisi koskea myös sisäverkkoja ja niiden suhteen on otettava huomioon tulevaisuuden tarpeet. Tulevien viestintä- ja tietoliikennetarpeiden kannalta perinteiset puhelinsisäjohtoverkot ovat lähtökohtaisesti riittämättömiä.

Vanhat kaapelointijärjestelmät tulevat korvattaviksi yleiskaapelointijärjestelmällä joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin.

Jos taloyhtiössä on suunnitteilla suurempi remontti, sisäverkko kannattaa uudistaa samalla.

Verkon suorituskykyyn vaikuttavat myös verkon ulkopuolelta tulevat häiriöt, kuten sähkölaitteet, hissit ja ilmastointilaitteet. Yleissääntönä voidaan pitää, että mitä vanhempaa tekniikka on, sitä heikompaa on sen suorituskyky. Vanhat järjestelmät eivät koostu ainoastaan kaapeloinneista vaan mukaan on laskettava myös liitokset, jatkokset ja muut rakenneosat.

Suurimmalla osalla taloyhtiöiden asukkaista on jo käytössä nopeita nettiyhteyksiä hyödyntäviä palveluja kuten. suoratoistopalvelut, IPTV ja pilvipalvelut. Töiden siirtyminen kotitoimistoille on erityisesti lisännyt nopeiden, toimivien ja luotettavien yhteyksien kysyntää.

Kunnostetaanko sisäverkko vai uusitaan?

Jos taloyhtiössä on suunnitteilla suurempi remontti, sisäverkko kannattaa uudistaa samalla. Kokonaiskustannukset pienenevät kun sisäverkkojen uudistaminen yhdistetään esimerkiksi putkiremonttiin, tällöin kaapelireitit ovat jo valmiiksi auki. Kuntotutkimus auttaa verkon arvioinnissa.

Peruskorjauksia suunniteltaessa on valitettavan helppoa unohtaa tietoliikenneyhteyksien päivittäminen, vaikka se samassa yhteydessä säästäisikin selvää rahaa. Taloyhtiöiden kannattaakin käyttää apunaan asiantuntijoita. On myös hyvä muistaa, että uudistettu sisäverkko nostaa asuntojen arvoa vähintään kustannusten verran.

Remonttitöiden yhteydessä taloyhtiön kannattaa myös selvittää, mitä uusia palveluita sisäverkon uudistaminen mahdollistaisi.

Traficomin määräykset ja ohjeet sisäverkkojen suunnitteluun

Sisäverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta määrätään Traficomin määräyksessä 65.

Kun taloyhtiön sisäverkko uudistaan määräyksen 65 mukaisesti yleiskaapeloinniksi, se palvelee kiinteistön asukkaita ilman päivitystarpeita seuraavat vuosikymmenet. Vaikka kaikkia ominaisuuksia ei heti voitaisikaan hyödyntää, ei kaapelointia kannata uudistaa ainoastaan tämän päivän tarpeita vastaavaksi.

Kysy tietoliikenneasioista DNA:lta

DNA:n taloyhtiömyynnin asiantuntijat auttavat taloyhtiöitä kaikissa tietoliikenne- ja kaapelitelevisioasioissa. Ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöösi!

Tunnetko jo DNA:n Wattisen?

Wattinen on helppo keino leikata lämmitysenergian kulutusta kerrostalossa. Kulut pysyvät kurissa ja mikä tärkeintä – yhteistä energiaa säästyy. Helppo teko, suuri vaikutus.

Wattinen säätää ja optimoi kiinteistön lämmitystä 24/7 tekoälyyn kytkettyjen älytermostaattien avulla. Palvelu toimii automaattisesti taustalla energiaa säästäen ja arkea helpottaen.

Lue lisätietoja älylämmityksestä.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Arki