Selvitys: Vain joka viides taloyhtiön hallitus keskittyy oikeisiin asioihin

15.12.2015
Kuva: Pixabay Isännöitsijöiden arvion mukaan hallitukset keskittyvät usein pieniin asioihin suurten sijaan. Toisaalta isännöitsijät kokevat, että heidän täytyisi itse panostaa enemmän hallituksen osaamisen kehittämiseen.

Vain 22 prosentilla taloyhtiöiden hallituksista on kyky erottaa isot ja pienet asiat, arvioivat isännöitsijät. Hallitus saattaa käyttää aikaa pyykkitelineen väristä vääntämiseen, kun pitäisi päättää isoista asioista.

Vaikka selvästi yli puolet isännöitsijöistä arvioi hallitusten puheenjohtajien kantavan vastuunsa, strategista ajattelua arjen kehittämisessä löytyi vain joka viidennestä hallituksesta. Alle puolella hallituksista on halu kuunnella osakkaita, ja vain joka kolmas tekee työtä pitkän tähtäimen suunnitelman mukaan, isännöitsijät arvioivat.

Hallitustyön laatu 2015 -selvityksessä Isännöintiliitto kysyi suomalaisten taloyhtiöiden hallitustyön laadusta jäseniltään lokakuussa 2015.

Kysykää asukkaiden mielipiteitä

– Koska hallituksilla on suuri vastuu ja päätösvalta, kannattaisi pohtia yhdessä isännöinnin kanssa, miten asukkaita kuunneltaisiin, miten viestintää parannettaisiin ja miten työskentelyä tehostettaisiin, Isännöintiliiton asiantuntija Pekka Harjunkoski sanoo.

Strategia helpottaa taloyhtiön johtamista, koska se ohjaa hallituksen ja isännöinnin työtä.

Asukkaiden mielipiteitä voi kartoittaa esimerkiksi erillisellä kyselyllä, josta voidaan saada yllättäviäkin tietoja taloyhtiön arjen parantamiseksi. Tulevaisuuden strategialla voidaan määritellä, miten taloyhtiötä halutaan kehittää kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden aikana. Strategia helpottaa taloyhtiön johtamista, koska se ohjaa hallituksen ja isännöinnin työtä.

Isännöintiyritysten pitäisi auttaa osaamisen kehittämisessä

Kyselytutkimukseen vastanneet arvioivat, että tärkeintä olisi nyt hallitusten jäsenten kouluttaminen hallitustyön kehittämiseksi. Kaksi kolmasosa vastaajista on sitä mieltä, että isännöintiyritysten pitäisi itse panostaa enemmän hallitusten osaamisen kehittämiseen.

– Usein toivoisi hallitukselta hieman enemmän perehtyneisyyttä asioihin. Tai sitten selvempiä pelisääntöjä: jos ei haluta perehtyä eikä käyttää aikaa, pitää luottaa ja antaa isännöitsijälle enemmän vastuuta, kiteyttää eräs kyselyyn vastannut monen muunkin tunnot.

Isännöintiliitto kysyi suomalaisten taloyhtiöiden hallitustyön laadusta jäseniltään lokakuussa 2015. Hallitustyön laatu 2015 -selvityksessä vastaajia oli vajaat 300.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen