Hallitus voi tehdä laittoman päätöksen vastoin isännöitsijän ohjeita

Kirjoittanut Mari Schildt 26.7.2019 ja päivitetty 2.9.2019

Jos hallitus tekee laittoman päätöksen, vaikka isännöitsijä sitä vastustaa, täytyy isännöitsijän kirjata pöytäkirjaan eriävä mielipide.

Onko isännöitsijän toimeenpantava hallituksen laiton päätös, asianajaja Petteri Kuhanen asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:stä?

Asunto-osakeyhtiölaissa on pätemättömän päätöksen täytäntöönpanokielto. Isännöitsijän pitää oman vastuunsa välttämiseksi kirjata eriävä mielipiteensä kokouspöytäkirjaan. Isännöitsijän on viisainta kieltäytyä toimeenpanemasta laitonta päätöstä.

Mitä tehdä, jos hallitus päättää olla poistamatta katolta katukäytävälle putoavaa jäätä?

Jos ohikulkija saa katolta jäätä päälleen ja loukkaantuu tai jopa kuolee, tilannetta ei auta isännöitsijän eriävä mielipide hallituksen pöytäkirjassa. Seurauksena isännöitsijälle voi tulla sakot tai vankilaa. Jos huoltoyhtiö on ilmoittanut, että jää on välittömästi poistettava, koska henkilövaara on olemassa, isännöitsijän on käytännössä tilattava työ, vaikka hallitus olisi eri mieltä.

Voiko isännöitsijä jatkaa taloyhtiön palveluksessa, jos pitää hallituksen päätöstä laittomana?

Esimerkiksi jäänpudotustapauksessa isännöitsijällä on kaksi vaihtoehtoa sen jälkeen, kun hän on kirjannut eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan: joko tilata työ tai ilmoittaa lopettavansa isännöinnin.

Onko isännöitsijän tehtävä taloyhtiölle irtisanomisajan työt, jos hän on irtisanoutunut laittomuuden vuoksi?

Isännöitsijän on viisainta tehdä irtisanomisajalla välttämättömät työt. Pois ei kannata lähteä siten, että jättää kirjanpidon tekemättä ja laskut maksamatta.

Entä jos isännöitsijä ei ollut tarpeeksi selkeäsanainen päätöksen laittomuudesta?

Isännöitsijän pitää tuoda lainvastaisuus selvästi julki. Helposti tapahtuu niin, että hallitus jälkikäteen sanoo, ettei saanut isännöitsijältä riittävän selvästi tietää päätöksen laittomuudesta. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että isännöitsijän eriävä mielipide löytyy hallituksen pöytäkirjasta.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Vastuu