Hallitus on näköalapaikka – liity mukaan yhtiökokouksessa

26.2.2019
Taloyhtiön hallitus on näköalapaikka, jossa pääsee vaikuttamaan asumisen viihtyvyyteen ja yhtiön kunnossapitoon. Osaamista ei vaadita, sillä kokeneemmat hallituskumppanit ja isännöitsijä ovat tukena päätöksenteossa.

Taloyhtiössä ylin päätäntävalta on yhtiökokouksessa, jossa päätetään taloyhtiötä ja osakasta koskevista asioista. Jokaisen osakkaan kannattaa siis osallistua. Jos haluaa päätöksenteon näköalapaikalle vaikuttamaan omaisuuden arvoon muulloinkin kuin kerran vuodessa, kannattaa liittyä hallitukseen.

Kutsu vuotuiseen yhtiökokoukseen, jokaisen osakkaan tasaveroiseen vaikutuskanavaan, kolahtaa keväisin postiluukusta. Moni yhtiön osakas jättää kuitenkin kokouksen väliin, kuka milläkin syyllä.

Hallitusammattilainen Katja Pesonen kertoo, miksi yhtiökokoukseen osallistuminen ja hallitusjäseneksi ryhtyminen on osakkaalle tärkeää.

Hallituksessa saat riviosakasta enemmän tietoa omaisuudestasi

“Osakkaiden osallistuminen yhtiökokoukseen olisi toivottavaa. Osallistumalla yhtiökokoukseen pääset vaikuttamaan omaisuuden arvon kehittymiseen ja asumiskustannuksiin. Yhtiökokouksessa saat tietoa ja perusteluja siitä, miten omaisuuttasi hoidetaan.

Kokouksessa voit kysyä ja keskustella epäselvät asiat selviksi. Esittämällä kysymyksiä taloyhtiön johdolle eli isännöitsijälle ja hallituksen jäsenille saat oikeat vastaukset ja luot omalta osaltasi myös hyvää keskustelukulttuuria ja rohkaiset kenties muitakin osallistujia samalla. Myös kaikkien tietoisuus yhtiön asioista laajenee.

Yhtiökokouksessa saat tietoa ja perusteluja siitä, miten omaisuuttasi hoidetaan.

Asunto on monelle elämän tärkein investointikohde, mutta myös suurin menoerä. Miten on mahdollista että omistusasunnon omistamisen syrjään kiinni päästessään ei sitten olekaan valmis tai halukas ylläpitämään sen arvoa?

Yhtiökokous määrittää kiinteistön kuntoa ja valitsee hallituksen

Yhtiökokouksessa saat tietoa ja perusteluja siitä, miten omaisuuttasi hoidetaan. Yhtiökokouksessa tehdään kiinteistön kuntoon vaikuttavia päätöksiä, joilla on merkitystä asunnon arvon kehittymiseen. Kokouksessa valitaan myös taloyhtiölle hallitus.

Hallitustyöskentelyä erityisesti suosittelen lämpimästi. Hallitus on näköalapaikka, jossa voit vaikuttaa oman kotitalosi asumisviihtyvyyteen, yhtiön kunnossapitoon ja omaisuuden arvoon.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallituksen velvollisuus on huolehtia hallinnosta, kiinteistön ja rakennusten hoidosta ja muusta toiminnasta. Hallituksen vastuulla on järjestää yhtiön raha-asioiden ja varainhoidon valvonta. Yleensä käytännön työ on ulkoistettu isännöinnille.

Hallitustyöskentelyä erityisesti suosittelen lämpimästi.

Jos yhtiötä hoidetaan hyvin, asumiskustannukset ovat ennustettavia, remontit tehdään ajallaan ja asunto pitää arvonsa paremmin kuin huonosti hoidetussa taloyhtiössä. Taloyhtiön hallitus toimii asunto-osakeyhtiölain mukaisessa vastuussa isännöitsijän kanssa.

Suunnitelmallisuus on hyvän taloyhtiön tunnusmerkki

Hyvin hoidetussa taloyhtiössä on tehty kunnossapitotarveselvitys, josta ilmenee tulevan viiden vuoden kunnostustarpeet. Kuntoarvio on myös tehty, mikä osoittaa suunnitelmallisuutta vuosiksi eteenpäin.

Remontit ovat suunniteltuja ja niiden sisällöstä saa tietoa yhtiössä eri vaiheissa. Huoltokirja ja huoltohistoria on dokumentoitu ja asianmukainen.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: tilinpäätös ja talouden hallinta on kunnossa. Aktivoi itsesi viimeistään kutsun saapuessa vaikka tämän alla olevan listan avulla punnitsemaan suhdettasi omaan taloyhtiöösi. Näitä muutamia asioita tunnistamalla voit päätellä onko taloyhtiösi siinä tilassa kun haluaisit sen olevan.

Mikäli tunnet tyytymättömyyttä tai tarvetta ottaa osaa päätöksentekoon, ota osaa yhtiökokoukseen ja pohdi myös, olisiko sinulla innostusta osallistua myös hallitustyöskentelyyn. Ratkaisu on myös sekin, että yhtiön osakkaat valitsevat hallitusammattilaisen valvomaan etuaan.

Hallitukseen voidaan valita myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät asu taloyhtiössä eivätkä omista osakkeita.

Päätös kuin päätös – tärkeintä olisi, että kukin osallistuu päätöksentekoon omistusoikeudellaan ja omistuksensa suhteessa, omaa sekä yhtiön omaisuutta vaalien.

Kuka tahansa täysi-ikäinen kelpaa jäseneksi

Hallituskokoonpanoissa eri-ikäiset ja erilaisen ammattitaustan omaavat henkilöt elävöittävät taloyhtiötä ja lisäävät parhaimmillaan myös yhteisöllisyyttä. Hallitustoimintaan kannattaa lähteä avoimella mielellä mukaan. Kuka tahansa täysi-ikäinen ja luonnollinen henkilö kelpaa hallituksen jäseneksi tai vaikka puheenjohtajaksi.

Hallitukseen voidaan valita myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät asu taloyhtiössä eivätkä omista osakkeita. Ulkopuoliset hallitusammattilaiset tuovat yhtiöön kokemusta erilaista tilanteista. He tuovat osaamista sekä pitkäjänteisyyttä taloyhtiötoimintaan, ja sitä kautta varmistavat myös asunto-osakeyhtiölain toteutumisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Monessa yhtiössä ei löydy henkilöitä joilla on aikaa, mahdollisuutta tai muuten kiinnostusta ottaa hallitusvastuuta. Näidenkin yhtiöiden osakkaiden omaisuutta ei kuitenkaan saisi jättää passiiviseen huolenpitoon.

Hallituksella on aina tuki ja kumppani – isännöinti

Mielenkiinto hallitusammattilaisia kohtaan on lisääntynyt, vaikka ilmiönä hallitusammattilaiset ovat melko uusi asia taloyhtiöissä. Paras tasapaino hallituksen ja isännöitsijän välillä syntyy, kun hallituksessa on osaamista riittävästi ja isännöitsijä toimii hallituksen kumppanina.

Tällöin kukin voi toteuttaa omaa asunto-osakeyhtiölain mukaista velvoitetta tehokkaimmin ja isännöitsijälle maksetaan siitä vastuusta, jota häneltä halutaankin ostaa. Taataan myös työrauha.

Hyvä hallitus katsoo yhdessä isännöitsijän kanssa jatkuvasti yhtiön kunnossapitotilannetta vuosia eteenpäin ja varmistaa yhtiön maksukyvyn säilymisen isojenkin investointien aikana niin maltillisena kuin se on mahdollista.”

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen Yhtiökokous