Taloyhtiön hallituksessa ei tarvitse olla talousguru, maalaisjärki riittää

Kirjoittanut Anna Karismo, Minna Suihkonen 16.2.2015 ja päivitetty 18.2.2019
Isännöinti hoitaa taloushallinnon ja tilinpäätökset.

Voiko taloyhtiön hallitukseen pyrkiä, vaikka epäilee tilinpäätöksen lukutaitojaan? Kyllä voi. Taloyhtiön kirjanpito ei ole mitään korkeampaa matematiikkaa. Jos osaa plus- ja miinuslaskun, ymmärtää kyllä tilinpäätöstäkin riittävästi.

Tärkeintä on olla riittävän kiinnostunut yhteisen omaisuuden hoitamisesta ja yhteisestä edusta. Taloyhtiön kirjanpito ja taloushallinto ovat  isännöinnin ja tilintarkastajan heiniä. Jos hallituksen jäsen ei ymmärrä jotakin talouden yksityiskohtaa, hänen kannattaa kysyä neuvoja isännöitsijältä.

Koulutusta tilintarkastajalta?

Miten paljon isännöitsijältä sitten voi kysellä?

Isännöitsijä neuvoo hallituksen jäseniä, mutta hänen tehtävänsä ei ole toimia kirjanpidon opettajana taloyhtiössä. Jos hallituksen jäsenet haluavat ymmärtää kirjanpitoa syvällisemmin, he voivat tarvittaessa hakeutua koulutukseen.

Jos hallituksen jäsen ei ymmärrä jotakin talouden yksityiskohtaa, hänen kannattaa kysyä neuvoja isännöitsijältä.

Isännöintiyritys kyllä järjestää koulutuksen, jos hallitus sellaista pyytää. Yksi vaihtoehto on, että hallitus pyytää opettajakseen taloyhtiön tilintarkastajaa. Koulutuksessa kannattaa keskittyä tuloslaskelman ja taseen tärkeimpiin tunnuslukuihin sekä siihen, miten niitä tulkitaan.

Tilintarkastajaa voi pyytää kokoukseen

Isännöinti hoitaa taloyhtiön maksuliikenteen ja kirjanpidon. Tilintarkastaja puolestaan tarkastaa ja valvoo taloudenpidon ja hallinnon laillisuutta sekä sitä, että taloyhtiön taloudellisesta tilasta annettu tieto on oikeaa ja riittävää.

Sekä isännöitsijä että hallituksen jäsenet voivat kysyä tilintarkastajalta neuvoa yksittäisissä asioissa.  Tilintarkastaja voi myös käydä yhtiökokouksissa kertomassa, mitä vaihtoehtoja taloyhtiöllä on esimerkiksi suuren korjaushankkeen kirjanpitokäsittelyssä.

Tilintarkastaja ei ota kantaa siihen, mikä ratkaisu yhtiön pitäisi valita.

Tilintarkastaja ei ota kantaa siihen, mikä ratkaisu yhtiön pitäisi valita. Sen tekevät isännöinti ja hallitus yhdessä.

Tilinpäätösten suunnittelu vaatii isännöinniltä ja kirjanpitäjiltä tiivistä yhteistyötä. Kirjanpitäjä voi myös tulla hallituksen kokoukseen isännöinnin tueksi selittämään, miten tiettyyn tulokseen on päästy, ennen kuin hallitus esittää tilinpäätöksen yhtiökokoukselle.

Hyvä isännöinti osaa suunnitella korjaukset, hallitus tai yhtiökokous päättävät

Isännöinnin toiminta vaikuttaa mutkan kautta myös taloyhtiön osakkaiden henkilökohtaiseen talouteen. Jos taloyhtiön osakkaita jää esimerkiksi työttömiksi, näiden talous voi kiristyä sellaiseksi, että yllätyksenä tulevat yhtiön remonttikulut voivat osoittautua heille katastrofiksi.

Hyvän isännöinnin avulla tällaisilta yllätyksiltä vältytään. Kun korjaukset on suunniteltu pitkäjänteisesti  ja niiden rahoitus on laskettu sellaiseksi, että osakas voi saada maksuilleen pitkän laina-ajan, vastikkeetkin pysyvät aisoissa.

Toisaalta on myös taloyhtiöitä, joissa hallitus haluaa itse olla korjaushankkeissa tavallista aktiivisempi. Tuolloinkin on hyvä jo hankkeen alkuvaiheessa selvittää ja sopia, minkä roolin hallitus ja isännöinti projektissa ottavat.

Kirjoittaja: Anna Karismo

Anna Karismo työskenteli Kotitalo-lehden päätoimittajana vuoden 2016 alkuun asti.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Anna Karismo →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Taloyhtiön johtaminen