Purkavassa lisärakentamisessa siirryttävä enemmistöpäätöksentekoon

Kirjoittanut Jaana Sallmen 7.4.2017

Oikeusministeriö pyysi maaliskuun loppuun mennessä laajalla jakelulla lausuntoa VTT:n laatimasta purkavan lisärakentamisen selvityksestä ja OM:n samaa asiaa koskevasta arviomuistiosta.

Tausta-ajatuksena molemmissa selonteoissa on ollut tarve helpottaa asunto-osakeyhtiöiden purkavan lisärakentamisen päätöksentekoa. Tämä tarve on seurausta taloyhtiöissä vuosikymmenien ajan jatkuneesta suunnitelmallisen ylläpidon ja korjaamisen puutteesta ja halusta pitää niiden sijaan vastike mahdollisimman alhaisena.

Isännöintiliitto oli yksi lausunnonantajista ja muiden kanssa samaa mieltä siitä, että yksimielisyysvaatimuksesta olisi luovuttava ja siirryttävä jonkin suuruiseen enemmistöpäätöksentekoon. Yhtä yksimielisiä oltiin myös siitä, että purkavaan lisärakentamiseen liittyy monia huomioonotettavia, mutta ei ylitsepääsemättömiä näkökulmia.

Purkavalla lisärakentamisella tarkoitetaan sitä, että huonokuntoisia rakennuksia puretaan ja tilalle rakennetaan lähtötilannetta enemmän uutta.

Yhden omistajan omistamissa vuokrataloissa tällaisia rakennusoikeus rahaksi -hankkeita on toteutettu jo pidemmän aikaa. Asunto-osakeyhtiöissä näin radikaalin, mutta joskus ainoan tarkoituksenmukaisen päätöksen tekeminen vaatii tällä hetkellä kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen.

Isännöintiliitto toi lausunnossaan esille seuraavaa:

  • Kaikki taloudellisesti tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot korjausvelan kanssa kamppailevissa taloyhtiöissä pitäisi pystyä hyödyntämään.
  • Kannatamme päätöksenteon helpottamista siten, että samalla 2/3 enemmistöllä, millä päätetään mm. yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, voitaisiin päättää myös purkavasta lisärakentamisesta.
  • Lisäedellytyksenä päätökselle olisi se, että hanke vaikuttaa objektiivisesti arvioiden positiivisesti osakehuoneistojen arvoon. Lisäksi hanketta vastaan äänestävällä osakkaalla olisi mahdollisuus irtaantua hankkeesta niin, että taloyhtiö lunastaisi osakkeet käypään hintaan.
  • Taloyhtiölle pitäisi säätää velvollisuus antaa osakkaille tietoa hankkeesta ja tuottaa osakkaille päätöksenteon tueksi selkeä vertailulaskelma siitä, mitä peruskorjaamisvaihtoehto vs. purkava lisärakentaminen tarkoittaa hänen rahapussissaan. Osakkaiden pitää pystyä hahmottamaan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset omaan talouteensa.
  • Lisäksi tarvitaan verottajan kirjalliset kannanotot sekä taloyhtiön että osakkeenomistajan verotukseen, jotta hankkeiden käynnistymistä rasittava verotuksellinen epävarmuus saataisiin poistettua.

Seuraavaksi oikeusministeriö ruotii saamansa lausuntopalautteen sekä resursoi ja aikatauluttaa asunto-osakeyhtiölain muutoksen sen pohjalta.

On hyvä muistaa, että purkava lisärakentaminen koskee käytännössä vain pientä osaa suomalaisista taloyhtiöistä. Yksittäisille taloyhtiöille mahdollisella lakimuutoksella on kuitenkin suuri merkitys, pienentäähän hanke parhaimmillaan taloyhtiön ja osakkeenomistajien velkaantumista tuntuvasti.

Jaana Sallmen

Kirjoittaja: Jaana Sallmen

Varatuomari Jaana Sallmén työskenteli Isännöintiliiton lakiasiantuntijana maaliskuuhun 2020.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Jaana Sallmen →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Korjaushanke Kunnossapito Rakentaminen