Vihreä rahoitus voi tuoda säästöjä taloyhtiöiden lainakuluihin

Kirjoittanut Juho Maalahti 16.2.2021

Vihreä rahoitus voi tuoda mahdollisuuksia rahoituskustannusten säästöihin taloyhtiöille sekä yksittäisille ihmisille.

Rahoitusmarkkinoilla kestävä rahoitus on kasvanut voimakkaasti usean vuoden ajan. Yksi kestävän rahoituksen muodoista on vihreä rahoitus. Vihreässä rahoituksessa rahan käyttökohteen on täytettävä tietyt kestävän kehityksen kriteerit. Asuinrakennuksissa ne koskevat pääasiassa energiaa ja tarkemmin energiatehokkuutta.

Keskeinen vihreän rahoituksen edellytys on, että uudisrakennuksen energiatehokkuus on A-luokassa. Vielä suuremmassa roolissa tulevat olemaan energiaremontit.

Vihreällä rahoituksella voidaan rahoittaa kohteita, joissa energiaremontilla saavutetaan vähintään 30 % parannus energiatehokkuuteen. Kun huomioidaan rakennuskantamme ikä ja koko, tämä vihreän rahoituksen käyttömuoto tulisi olla osa jokaisen korjaushankkeeseen ryhtyvän suunnitelmaa.

Jatkossa on mahdollista kohdistaa vihreää rahoitusta myös yksittäisiin parannuksiin, kuten ikkunaremontteihin.

Vihreä rahoitus voi tuoda mahdollisuuksia rahoituskustannusten säästöihin taloyhtiöille sekä yksittäisille ihmisille, sillä vihreä rahoitus voi olla edullisempaa kuin tavanomainen rahoitus. Toisaalta tulevaisuudessa rahoituskustannukset voivat jopa kohota tai rahoituksen saatavuus heikentyä nykyisestä, jos taloyhtiö on energiatehokkuudeltaan asteikon heikommassa päässä.

Rahoittajat voivat luoda kannustimia taloyhtiöille ja rakentajille

Kun pohditaan energiaremontteja ja kestävää rakentamista, rahoituslaitokset ovat osana yhtälöä. Rahoittajat eivät voi suoraan päättää, millaisia remontteja tai uudiskohteita tehdään, mutta ne voivat kehittää kannustimia rakennuttajille, taloyhtiöille ja kuluttajille, jotta kestävät valinnat tulevat osaksi taloyhtiöiden arkea.

Asunnot on suomalaisille merkittävä varallisuuden lähde. Samalla myös asuntoja vastaan otettu lainakanta kasvaa tasaisesti. Suomen pankin mukaan kotitalouksien asuntolainakanta on reilut 100 miljardia euroa ja asuntoyhteisöjen lainakanta reilut 37 miljardia euroa.

Suomalaisten asuntolainojen korot ovat matalimmasta päästä Euroopassa. Tämä on perustunut suomalaisten pankkien mahdollisuuteen hankkia erittäin kilpailukykyistä rahoitusta kansainvälisiltä markkinoilta. Kestävän ja erityisesti vihreän rahoituksen yleistyminen voi kuitenkin tuoda mukanaan muutoksia myös meille, jos emme huolehdi rakennuskantamme kestävyydestä.

Isännöintiliiton jäsenet pääsevät kuulemaan lisää vihreästä rahoituksesta Isännöinnin energiaseminaarissa 18.2.2021.

Juho Maalahti

Kirjoittaja: Juho Maalahti

Kestävän rahoituksen asiantuntija, Handelsbanken

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Juho Maalahti →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Korjaushanke Lainat Rahoitus