Taloyhtiöille säästöä tuova combo – vihreä laina ja energia-avustus

Kirjoittanut Juha Mustonen 22.6.2022

Ottamalla vihreää lainaa sekä taloyhtiö että sen osakkaat voivat säästää rahoituskustannuksissa.

Vihreä laina tarkoittaa pääsääntöisesti tavallista taloyhtiölainaa parempia lainaehtoja, esimerkiksi matalampaa marginaalia. Ottamalla vihreää lainaa sekä taloyhtiö että sen osakkaat voivat säästää rahoituskustannuksissa. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin energia-avustuksia vuosina 2020–2022 yhteensä 100 miljoonaa euroa. Tavoitteena on pienentää asumisen ilmastopäästöjä.

Energia-avustusta taloyhtiöiden energiaremontteihin

Energia-avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt ja yhteisöt, kuten taloyhtiöt ja valtion tuella rahoitetut vuokra-asuntoyhtiöt sekä asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt. Määrärahoja on varattu vuodelle 2022 yhteensä 40 miljoonaa euroa.  Avustusta voi saada remontoitavan rakennuksen energiakulutuksen vähentämiseen. Energiankulutuksen muutos todennetaan hakuvaiheessa laskelmalla se E-luvusta ja maksuvaiheessa energiatodistuksella.  

Taloyhtiö voi hakea vihreää lainaa, vaikka se ei hakisikaan energia-avustusta.

Vihreä laina energiaremontin toteutukseen

Vihreä laina toimii kuten energia-avustus ja soveltuu siksi hyvin käytettäväksi avustuksen rinnalla hankkeen rahoittamiseen. Energiaremontteihin tarkoitetun lainan edellytykset voidaan todentaa saman eritysalan suunnittelijan tekemiä laskelmia käyttäen. Vihreä laina edellyttää, että remonttikohteen energiankulutus pienenee vähintään 30 prosenttia remonttia edeltävästä tilanteesta, E-lukuja käyttäen. Lopullinen varmennus osoitetaan energiatodistuksella.

Taloyhtiö voi hakea vihreää lainaa, vaikka se ei hakisikaan energia-avustusta. Rahoitus sopii myös uudisrakennuksiin, jotka täyttävät lainan kriteerit.

Lähes puolet maailman pankeista on sitoutunut vastuullisen pankkitoiminnan periaatteisiin. Nämä periaatteet määrittävät pankkialan tehtävät ja vastuut kestävän tulevaisuuden luomisessa ja rahoittamisessa. Käytännössä sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin tarkoittaa sitä, että pankit toimivat vastuullisesti asiakkaidensa kanssa ja kannustavat heitä kestävissä toiminnoissa ja käytännöissä.

Tulevaisuudessa on mahdollista, että rahoituskustannukset voivat jopa kohota tai rahoituksen saatavuus heikentyä nykyisestä, jos taloyhtiö on energiatehokkuudeltaan asteikon heikommassa päässä. Siksi on tärkeää huolehtia rakennuskantamme kestävyydestä. Vihreä laina on kannustava apuväline kestävään ja energiaa säästävään remontointiin ja oiva käytännön esimerkki vastuullisesta pankkitoiminnasta.

Juha Mustonen

Kirjoittaja: Juha Mustonen

Juha Mustonen on Handelsbankenin kestävän rahoituksen asiantuntija.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Juha Mustonen →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Energia Rahoitus