Onko nuorilla enää mahdollisuutta asua itsenäisesti?

Kirjoittanut Hilma Sormunen 1.12.2023

Koska nuoret ovat tyypillisesti opiskelijoita tai työuriensa alussa, tarvitsevat he vanhempia ikäryhmiä enemmän tukea vuokran ja elämisen kustannusten kattamiseen.

Monella nuorella on nykyisin vaikeaa löytää omaan budjettiin sopivaa ja omia toiveita vastaavaa asumista. Asumisen kustannukset ovat hyvin korkealla erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Koska nuoret ovat tyypillisesti pienituloisia, huolena on, että nuorten edellytykset asua ja elää itsenäisesti vähenevät ja nuorten asunnottomuusriski nousee.

Rakennusalan tilanne on kustannusten nousun takia vaikea, ja alan toimijat ovat toivoneet valtiolta tukea asuntorakentamisen vauhdittamiseksi. Hallitus aikoo kuitenkin vähentää valtion tukemaa ARA-rakentamista ja vähentää rahoitusta kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseksi.  Jos kohtuuhintaista asuntorakentamista ei saada vauhditettua, voi nuorilla olla tulevaisuudessa entistä vaikeampaa löytää sopivan hintaisia koteja. Pahimmassa tapauksessa Suomeen voi syntyä asuntopula ja työvoimapula kaupungeissa voi syventyä, kun erityisesti osa-aikatöissä käyvillä ja matalapalkka-alojen työntekijöillä ei enää ole varaa kalliisiin vuokriin.

Koska nuoret ovat tyypillisesti opiskelijoita tai työuriensa alussa, tarvitsevat he vanhempia ikäryhmiä enemmän tukea vuokran ja elämisen kustannusten kattamiseen. Nuoret ovatkin suurin asumistukea käyttävä ikäryhmä. Riittävällä sosiaaliturvan tasolla on suuri merkitys sille, että nuoret pystyvät muuttamaan omilleen ja heidän rahansa riittävät vuokraan ja elämiseen. Nuorten sosiaaliturvasta leikkaaminen heikentää selvästi näitä mahdollisuuksia ja lisää nuorten pahoinvointia ja epävarmuutta omasta rahatilanteesta.

Nuorten asunnottomien määrä nousi jo vuodesta 2021 vuoteen 2022, ja nuorten asunnottomuuden lisääntyminen lähivuosina on todellinen huoli. Jo nyt monet nuorten asumisen kanssa työskentelevät toimijat ovat huomanneet, että nuorten vuokranmaksuvaikeudet ovat lisääntyneet, eikä nuorten tilanteeseen näy tulevan helpotusta.

Jokaisella nuorella tulisi olla koti, jossa on hyvä olla. Tämän toteutuminen vaatii, että nuorille on tarjolla riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja sekä riittävä toimeentulo. Lisäksi nuorille on oltava tarjolla riittävästi tukipalveluita, kuten asumisen ohjausta ja neuvontaa, jotta myös enemmän tukea tarvitsevilla nuorilla olisi mahdollisuus asua itsenäisesti.

Nuorten itsenäiseen asumisen edellytyksiä voidaan tukea usein asunto- ja sosiaalipoliittisin toimin. Siksi on tärkeää, että päätöksenteossa pidetään nuoret mielessä ja kiinnitetään huomiota päätösten nuoriin kohdistuviin vaikutuksiin. Asumisella on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin, ja nuorten hyvinvointia on Suomessa parannettava.

Hilma Sormunen

Kirjoittaja: Hilma Sormunen

Hilma Sormunen toimii vaikuttamisen asiantuntijana Nuorisoasuntoliitto NAL ry:ssä.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Hilma Sormunen →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Arki Rakentaminen