Mia Koro-Kanerva

Uudet eettiset ohjeet nostavat isännöinnin rimaa 

Kirjoittanut Mia Koro-Kanerva 1.3.2023

Isännöinnin eettisten ohjeiden uudistamisen tärkein tavoite on edistää luottamusta isännöintiin ja isännöintialaan, kirjoittaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Helmikuun 2023 alusta tulivat voimaan uudistetut isännöinnin eettiset ohjeet. Jokaisen taloyhtiön osakkaan ja hallituksen jäsenen on hyvä tutustua uusiin ohjeisiin. Isännöintiliiton jäsenet ja ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ja isännöitsijät ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyviin valvonta- ja kurinpitomenettelyihin. Ohjeet ovat kuitenkin koko alaa koskeva eettinen normisto, jotka ilmentävät yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja ja alan ns. maan tapaa. 

Isännöinnin eettisten ohjeiden uudistamisen tärkein tavoite on edistää luottamusta isännöintiin ja isännöintialaan. Ohjeissa korostuu avoimuus, läpinäkyvyys ja vaatimus isännöinnin lojaliteetista asiakastaloyhtiötä kohtaan. Ohjeisiin tehdyt uudistukset pohjaavat alan tutkimuksiin ja niissä esiin nousseisiin alan yleisimpiin ongelmakohtiin, joissa asiakastyytyväisyys ja luottamus ovat kriittisimmillään. 

Ohjeissa on nyt entistä enemmän konkretiaa. Ne selventävät sitä, mitä isännöinnin eettinen toiminta käytännössä tarkoittaa, ja niin, että isännöinti ja isännöinnin asiakkaat ymmärtäisivät sen samalla tavalla.  

Ohjeissa korostuu avoimuus, läpinäkyvyys ja vaatimus isännöinnin lojaliteetista asiakastaloyhtiötä kohtaan.

Ohjeissa todetaan muun muassa, että isännöinnin huolehdittava aktiivisesti, että hallitus on perillä isännöintisopimuksen ja muiden taloyhtiön sopimusten olennaisista ehdoista, hinnantarkistukset pitää erikseen hyväksyttää hallituksella joko sähköpostitse tai hallituksen kokouksessa, isännöinnin erillisveloitukset pitää selkeästi eritellä kerran vuodessa, isännöinti ei saa ottaa palkkioita itselleen hankintaverkostoltaan eikä taloyhtiöille voi tehdä hankintasopimuksia heidän siitä tietämättä tai niin, ettei sopimuksista pääse eroon muutoin kuin irtisanomalla isännöinnin. 

Vaikka eettiset ohjeet kertovat, mikä on alalla yhteisesti ja yleisesti hyväksytty ja eettinen tapa toimia, osapuolilla on ohjeiden rinnalla sopimusvapaus eli osapuolet voivat sopia vapaasti isännöintiin ja muihin mahdollisiin palveluihin liittyvistä asioista. Sopimusvapaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi hyväksyttävää tehdä isännöintisopimuksia, jotka olisivat kohtuuttomia tai epäeettisiä. 

Jos eettisiä ohjeita rikotaan, taloyhtiön hallitus, tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja voi kääntyä Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n tai Isännöintiliiton puoleen ja tehdä kantelun. Menettelyssä kantelu annetaan tiedoksi kyseiselle isännöintiyritykselle ja heille annetaan mahdollisuus antaa vastine.  

Isännöintiliitossa hallitus ja ISA:ssa auktorisointitoimikunta käsittelevät kantelut ja määräävät kurinpitotoimia niiden johdosta. Tällä hetkellä valvontamenettely on uudistuksen alla ja kummankin organisaation valvontaa suunnitellaan siirrettäväksi uuden, riippumattoman ja julkisesti luotettavan lautakunnan alaisuuteen. 

Kuten alalla on jo ehditty todeta, uudet eettiset ohjeet ja niiden ympärille liittyvä jatkokehitys nostavat rimaa isännöintialalla ja kehittävät alalle entistä luottavampaa ja taloyhtiöiden tarpeisiin vastaavaa isännöintiä. 

Mia Koro-Kanerva

Kirjoittaja: Mia Koro-Kanerva

Toimin Isännöintiliiton toimitusjohtajana. Isännöintiala on murroksessa ja on superkiinnostavaa saada olla matkassa mukana tekemässä sen tulevaisuutta. Haluan ottaa lukijat mukaan tarkastelemaan ajan ilmiöitä, muutoksia ja tekijöitä ja nauttimaan maisemista.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Mia Koro-Kanerva →