Tehokkaampaa viestintää vuokralaisille

Kirjoittanut Maria Rautio 15.2.2019
Vuokralaiselle tulee tiedottaa tärkeistä asioista. Vuokralainen kannattaa kutsua myös yhtiökokoukseen.

Taloyhtiön tiedotuksessa on huomioitava kaikki asukkaat. Kenen vastuulla on varmistaa, että tieto kulkee muillekin kuin osakkeenomistajille?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan vähintään viiden osakehuoneiston taloyhtiöissä on kaikilla asukkailla oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jossa käsitellään talon järjestyssääntöjä, yhteisten tilojen käyttöä sekä sellaisia taloyhtiöön suunniteltuja remontteja, jotka vaikuttavat olennaisesti huoneistojen tai muiden tilojen käyttöön.

Lisäksi taloyhtiön remontin aloittamisesta on kerrottava riittävän ajoissa niin osakkaalle kuin vuokralaisellekin.

– Vaikka velvollisuus kutsua asukkaita yhtiökokoukseen määritellään laissa, pykälää ei jostain syystä monessakaan taloyhtiössä noudateta tai koeta tärkeäksi. Kun asian laiminlyömisestä ei seuraa sanktioita, vaatimus on helppo ohittaa, lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm pohtii.

Vaikka velvollisuus kutsua asukkaita yhtiökokoukseen määritellään laissa, pykälää ei jostain syystä monessakaan taloyhtiössä noudateta tai koeta tärkeäksi.

Myös Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita on huomannut, että vuokralaisille suunnattu viestintä ontuu monissa taloyhtiöissä.

– Uusi asunto-osakeyhtiölaki on vienyt asiaa parempaan suuntaan, mutta ongelmia tulee edelleen säännöllisesti vastaan, Viita toteaa.

Kerro vuokralaisellekin heti

Huoneenvuokralaki sanoo, että vuokranantajan täytyy ilmoittaa huoneistossa tehtävistä omista remonteista tietyn ajan sisällä: isoista urakoista viimeistään kuusi kuukautta etukäteen ja pienemmistä, esimerkiksi ovikarmien maalauksesta, kaksi viikkoa etukäteen.

Taloyhtiöllä ei kuitenkaan ole laissa määritelty täsmällistä aikarajoitetta taloyhtiön remonteista tiedottamiseen. Tässä voi olla yksi syy siihen, että viestit saavuttavat osakkaan vuokralaisen joissain tapauksissa vasta viime hetkellä.

Anne Viita korostaa, että viestit tipahtavat matkan varrelle usein vain epähuomiossa, mutta peräänkuuluttaa samalla jonkinasteista asennemuutosta suhteessa vuokra-asumiseen.

Huoneenvuokralaki sanoo, että vuokranantajan täytyy ilmoittaa huoneistossa tehtävistä omista remonteista tietyn ajan sisällä.

– Mielestäni Suomessa on edelleen vahvasti ryhmä ihmisiä, joiden mielestä vain osakkeenomistajille eli maksajille ja päättäjille kuuluu tieto taloyhtiön asioista. Tämä voi olla eräänlainen valtakysymys, joka viime kädessä tekee hallaa paitsi yksittäiselle asukkaalle myös koko taloyhtiölle.

Näin tehostat viestintää vuokralaisille

  • Muista kutsua vuokralaiset niihin yhtiökokouksiin, joihin heidän kuuluukin saada kutsu.
  • Ylläpidä taloyhtiössä keskustelun kulttuuria, perusta esimerkiksi taloyhtiön omat Facebook-sivut.
  • Huolehdi siitä, että kaikki asumiseen vaikuttavat päätökset kerrotaan asukkaille riittävän ajoissa.
  • Pidä ilmoitustaulu siistinä ja ajantasaisena.
  • Satsaa yhteisöllisyyteen.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Viestintä Vuokra-asuminen