Ajoita tonttiviemärin saneeraus oikein – näin taloyhtiö säästää rahaa ja minimoi kaivutöiden haitat

Kirjoittanut Vippa-hanke 19.8.2020
Tonttiviemärien saneeraus kannattaa ajoittaa samaan aikaan vesilaitoksen tekemän saneerauksen kanssa. Kuva: HSY

Voimakkaat sateet, tukkeumat ja puiden juuret rasittavat taloyhtiöiden tonttiviemäreitä. Tonttiviemärin saneeraus kannattaa ajoittaa yhtä aikaa vesilaitoksen runkoviemärin saneerauksen kanssa.

Taloyhtiön tontilla risteilee niin jätevesiä kuin hulevesiä kuljettavia putkia. Kaikkia näitä putkia, jotka johtavat kiinteistön tontilta vesilaitoksen runkoviemäreihin, kutsutaan tonttiviemäreiksi. Ne ovat taloyhtiön vastuulla.

Tonttiviemäreiden kunnosta kannattaa pitää huolta samalla tavalla kuin kiinteistön sisällä olevista putkista. Kiireelliset korjaukset tulevat aina ajan myötä kalliimmaksi kuin suunniteltu saaneeraus.

Tonttiviemärin saneeraus voi tarkoittaa putkien uusimista kokonaan tai sujuttamalla, jolloin saneerattavan putken sisään asennetaan uusi putki.

Perusteellinen korjaus vaatii kuitenkin usein piha-alueen auki kaivamista, joten se myös näkyy ja kuuluu taloyhtiön arjessa. Siksi tonttiviemärin saneeraus kannattaa ajoittaa samaan aikaan, kun vesilaitos saneeraa alueella omia runkoviemäreitään.

Tiedätkö, mikä on tonttiviemäreiden kunto?

Tonttiviemärin käyttöikä on 40-60 vuotta – samoin kuin talon sisällä olevien putkien tai kadun alla olevan runkoviemärin. Monella asuinalueella runkoviemärit ovat nyt saneerausiässä. Siksi vesilaitokset ovat ryhtyneet saneeraamaan niitä.

− Vesilaitoksen vastuulla on kuitenkin vain noin puolet viemäriputkistojen kokonaispituudesta. Loput on yksityisten kiinteistönomistajien mailla. Sen vuoksi myös taloyhtiöiden ja omakotiasujien kannattaa olla hereillä asian suhteen, HSY:n projektipäällikkö Iiro Hannula sanoo.

Vesilaitokset ovat perinteisesti saneeranneet viemäriverkostoa katu kerrallaan. Monella alueella pyritään nyt siihen, että saneeraukset tehdään alue kerrallaan. Silloin ollaan yhteydessä myös kiinteistönomistajiin, jotta he ajoittaisivat tonttiviemäreiden korjaukset samaan aikaan.

Esimerkiksi HSY:llä on Helsingin seudulla käynnissä pilottiprojekti, jossa kiinteistönomistajille tarjotaan rahallisia kannustimia yli 20 vuotta vanhojen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraukseen.

− HSY:n alueella tontinomistajan vastuulle kuuluvat myös kadun alla olevat putket aina runkoviemärin liitoskohtaan asti. Jos esimerkiksi taloyhtiö saneeraa omat tonttiviemärinsä samaan aikaan kun kunnostamme runkoverkkoa, tarjoamme taloyhtiön tontin ulkopuolisten putkien saneerauksen ilmaiseksi. Säästöä kertyy helposti useita tuhansia euroja, Hannula kertoo.

Rankkasateet rasittavat viemäreitä

Huonokuntoisen jätevesiputken rikkoutuessa tai tukkeutuessa vettä saattaa valua oman tai naapurikiinteistön kellariin ja perustuksiin. Silloin vahingot voivat olla suuria.

Tonttijohtojen saneeraus on hyvä ajankohta pohtia oman tontin vesienhallintaa.

Viemäriongelmia aiheuttaa myös hulevesi, joka on katoilta ja muilta pinnoilta valuvaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesi ja perustusten kuivatusvesi täytyy ohjata erilliseen hulevesijärjestelmään.

Ilmastonmuutoksen myötä sateet tulevat osassa maata talvellakin vetenä, ja kerralla vettä saattaa sataa paljon. Jos hulevesi johdetaan jätevesiviemäriin, sen kapasiteetti voi ylittyä. Silloin puhdistamatonta jätevettä voi joutua vesistöön.

Lisäksi jätevesimäärän kasvu lisää jäteveden käsittelyn kustannuksia, mikä viime kädessä kasvattaa myös kuluttajan laskua.

Rankkasateiden aiheuttamia tulvia voi helpottaa suunnittelemalla oman tontin hulevesien hallintaa. Hulevesi kannattaa viivyttää omalla tontilla tai imeyttää maaperään, jos olosuhteet sen sallivat. Tonttijohtojen saneeraus onkin hyvä ajankohta pohtia oman tontin vesienhallintaa.

Ennakoi korjauksia ajoissa

Kun viemäriverkostoa saneerataan, tontille ajo vaikeutuu kaivantojen takia ja vedenjakeluun tulee katkoksia. Kadun alla olevien putkin saneeraus vaatii liikennejärjestelyjen lisäksi erilaisten lupien hakemista.

Jos taloyhtiön vastuulla on kadun alla olevaa viemäriverkostoa, ja se joutuu saneeraamaan tonttijohtonsa yksin, urakka maksaa enemmän kuin vesilaitoksen urakan yhteydessä tehtynä.

Vesilaitokset aloittavat aluekohtaisista saneeraussuunnitelmista viestimisen yleensä noin vuotta aikaisemmin. Silloin esimerkiksi Hyvinkään Vesi lähettää alueen kiinteistönomistajille tiedotteen, jossa kerrotaan tulossa olevasta saneerauksesta.

− Viimeistään siinä vaiheessa taloyhtiöiden kannattaa selvittää putkiston kunto oman kiinteistön osalta. Hyvinkään Veden edustajan voi pyytää paikalle keskustelemaan toteutusvaihtoehdoista, Hyvinkään Veden verkostopäällikkö Anssi Hietikko sanoo.

Nopeasti eteen tulevat saneeraustarpeet ovat taloyhtiöissä hankalia. Sen vuoksi korjauksiin kannattaa varautua myös taloudellisesti, kun viemäriputkistojen käyttöikä alkaa tulla täyteen.

Vinkkejä taloyhtiöille:

  • Selvitä tonttiviemäreiden sijainti, ikä ja kunto. Silloin saneerauksia on helpompi ennakoida.
  • Tarkista, mihin hulevedet on johdettu.
  • Taloyhtiön vastuu voi tonttiviemäreiden osalta ulottua myös oman tontin ulkopuolelle. Vastuurajat käyvät ilmi vesilaitoksen kanssa tehdystä sopimuksesta.
  • Jos paikallinen vesilaitos tiedottaa alueellisen runkoverkon saneerauksesta, ole itse aktiivinen vesilaitoksen suuntaan.
  • Oman asuinalueen runkoviemäreiden saneerausaikatauluista saa tietoa kunnalta tai vesilaitokselta.

Katso Youtubesta videot: Saneeraa ajoissa tonttiviemärit ja -johdot ja Näin ohjaat huleveden oikein

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Kunnossapito Piha Vesi