Mitä taloyhtiöiden hallituksissa tehdään?

Minna Kärkkäinen on toiminut espoolaisen rivitaloyhtiön hallituksessa 4 vuotta. Hän halusi huolehtia omaisuudestaan ja vaikuttaa siihen, millaisia asioita yhtiössä tehdään.

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet huolehtivat yhteensä lähes kolmen miljoonan suomalaisen asunto-omaisuudesta yhdessä isännöinnin kanssa.

Hallitus on näköalapaikka, ja hallituksen jäsenet vaikuttavat merkittävästi taloyhtiön asumisviihtyvyyteen, kunnossapitoon ja osakkaiden omaisuuden arvoon. Kysessä on arvostettu ja arvokas tehtävä, jossa pärjää innostuneella asenteella ja maalaisjärjellä.

Hallituksen ja isännöinnin välinen hyvä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää koko taloyhtiölle. Käytännössä isännöinti huolehtii, että hallitus täyttää toimintaansa liittyvät vastuut.

Hallitusjäsenet ovat keskimäärin 60-vuotiaita. 75 prosenttia heistä on yli 55-vuotiaita ja alle kolme prosenttia 18−34-vuotiaita. Miehiä on kaksi kolmasosaa. Näin kertoo Kiinteistöliiton selvitys.

Hallituksia leimaa jäsentenpieni vaihtuvuus. Hallitustyötä tehdään keskimäärin 11 vuotta, ja lähes puolet on istunut hallituksessa yli 13 vuotta. Pitkän kokemuksen tuomaa osaamista on tärkeää siirtää eteenpäin nuoremmille sukupolville.

Hyvän hallitustyön tunnusmerkit

  1. Osakkaat ovat kiinnostuneita hallituksen valinnasta. Hallituksen valitsevat taloyhtiön osakkaat yhtiökokouksessa kerran vuodessa. Hallituksen valinta on yksi osakkaiden tärkeimmistä päätöksistä.
  2. Hallitus panostaa yhteistyöhön isännöinnin kanssa. Taloyhtiön tarpeita vastaavan isännöintipalvelun valinta ja hankkiminen on hallituksen tärkeimpiä tehtäviä.
  3. Hallitus tuntee vastuunsa ja toimii huolellisesti. Hallituksen on järjestettävä taloyhtiön hallinto, rakennusten hoito, viestintä ja muu toiminta asianmukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että kirjanpito ja varainhoito on hoidettu huolellisesti. Käytännössä palvelut hankitaan isännöinniltä.
  4. Taloyhtiössä tehdään säännöllisesti osakaskysely. Hallituksen on kohdeltava osakkaita tasapuolisesti ja toimittava taloyhtiön parhaaksi. Hallituksen on selvitettävä osakkaiden mielipiteet päätöksentekonsa perustaksi.
  5. Taloyhtiössä on laadittu strategia. Hallitus huolehtii, että taloyhtiölle määritellään osakkaiden mielipiteiden pohjalta taloyhtiöstrategia. Strategia kertoo osakkaiden yhdessä määrittelemät kehittämisen suuntaviivat. Usein isännöinti laatii strategian.
  6. Hallitus noudattaa Hyvä hallintotapa 2016 -suositusta.