Strategia kannattaa laatia, neuvoo uudistettu suositus

Suunnitelmallisuutta taloyhtiöön. Se on yksi tänään julkaistun, uudistetun Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen keskeisimmistä sanomista.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus antaa taloyhtiöiden johdolle ja osakkaille ohjeita hyvään hallintoon. Suomessa isännöitsijät ammattilaisina huolehtivat siitä, että hyvä hallinto toteutuu käytännössä.

Yksi tärkeimmistä suosituksen ohjeista on kehotus strategian laatimiseen.

Strategia kuvaa osakkaiden asettamat tavoitteet taloyhtiölle. Siinä määritellään lähivuosien tärkeimmät kehitystarpeet ja keinot, joilla niihin päästään. Strategia varmistaa, että taloyhtiön toiminta on tehokasta ja menossa oikeaan suuntaan. Päätökset ovat järkeviä, taloyhtiössä vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja omaisuuden arvo säilyy.

Jos strategiaa ei ole, yhtiö polkee helposti paikallaan tai liukuu ei-toivottuun suuntaan. Päätökset eivät ole johdonmukaisia, tarvittavia investointeja ei välttämättä tehdä, ja rakennus rapistuu.

Strategia syntyy niin, että hallitus valmistelee sen yhdessä isännöitsijän kanssa, ja strategiasta päätetään yhtiökokouksessa.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen ovat julkaisseet Isännöintiliitto, Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ja Kiinteistöliitto. Se on laadittu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

15.9.2016 ilmestyvässä Kotitalossa starttasi juttusarja, jossa käydään läpi suosituksen keskeisimmät ohjeet. Lue juttusarjan kaikki osat täällä.