Joka viides taloyhtiö ei ole vaihtanut isännöitsijää kymmeneen vuoteen

Suomalaiset taloyhtiöt vaihtavat tuoreen kyselytutkimuksen mukaan isännöitsijää vain harvoin. Etelä-Suomessa isännöintiä kilpailutetaan enemmän, kun taas Pohjois-Suomessa isännöitsijää ei hevin lähdetä vaihtamaan.

Etelä-Suomessa isännöinnin palveluja kilpailutetaan enemmän. Vain 30 % taloyhtiöitä on ollut sama isännöitsijä yli viisi vuotta. Pohjois-Suomessa taas 40 % taloyhtiöistä on tehnyt töitä saman isännöitsijän kanssa yli 10 vuotta. Keskimäärin noin puolessa suomalaisia taloyhtiöitä on ollut sama isännöitsijä yli viisi vuotta.

Vaikka kilpailu on kiristynyt myös isännöintialalla, kyselyyn vastanneista noin puolet ilmoittaa, ettei harkitse isännöitsijän vaihtamista tällä hetkellä.

Paraneeko vaihtamalla?

Isännöinnin asiakkaiden kannattaisi hinnan sijasta kilpailuttaa pikemminkin palvelun laatua. Jos yhteistyö isännöitsijän kanssa takkuilee, ei ratkaisu aina ole vaihtaminen uuteen.

”Kannattaa aina ensin selvittää, voitaisiinko yhteistyötä nykyisen isännöitsijän kanssa parantaa”, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä sanoo.

Kyselytutkimuksen teetti Ovenia Isännöinti. Netti- ja puhelinkyselyyn vastasi 314 asuntoyhtiön hallituksen jäsentä tai puheenjohtajaa. Tutkimuksen toteutti Innolink Research joulukuussa 2015–tammikuussa 2016.