Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Osakkaan on vaikea välttyä vesimaksuilta

Osakkaat vaativat vapautusta vesimaksujen maksamisesta. Koska vesimaksusta määrätään yhtiöjärjestyksessä, vesimaksut on maksettava, vaikka kotiosoitteeksi ilmoitetussa asunnossa viettäisi vain lyhyitä aikoja.

Osakkeenomistajat eivät saaneet taloyhtiöltä vapautusta vesimaksun maksamisesta siitä huolimatta, että he olivat ilmoittaneet silloiselle isännöitsijälleen pitkistä poissaoloistaan. Väestökirjanpidon mukaan osakkaiden kotiosoite oli kyseisen asunto-osakeyhtiön huoneisto. Osakkaat olivat kuitenkin poissa asunnosta säännöllisesti ja pitkiä aikoja, lukuun ottamatta loppuvuotta 2013 ja alkuvuotta 2014.

Sekaannusta tapaukseen aiheutti se, että taloyhtiö ei ollut laskuttanut kantajilta vesimaksua lainkaan ennen vuotta 2013. Kyseessä oli erehdys, josta hallituksen puheenjohtajalla ja nykyisellä isännöitsijällä ei ollut edes tietoa ennen kuin asioita alettiin tutkimaan.

Yhtiöjärjestystä ei voi ohittaa

Kyseisessä taloyhtiössä vesimaksu sisältyy asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen, ja sen perusteena oli huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärä. Näin se on luonteeltaan vastikkeenomainen maksuvelvoite eli osakkaan osuus taloyhtiön yhteisistä menoista.

Vastikkeen maksu ei ole sidottu asumiseen vaan osakkuuteen, mikä on vastikkeen ja vuokran välinen ero.

Hovioikeiden mukaan hallituksella ja isännöinnillä ei ole edes oikeutta vapauttaa yksittäistä osakasta yhtiöjärjestyksen mukaisesta vesimaksusta.

Hovioikeus katsoi, että osakkaan maksuvelvollisuuteen vaikuttaa ainoastaan se, että henkilön väestökirjanpidon mukainen vakituinen kotiosoite on ollut kyseisessä huoneistossa. Osakas oli näin ollen velvoitettu toimimaan yhtiöjärjestyksen puitteissa.

Artikkelissa on käytetty lähteenä Editan verkkopalvelua Edilexiä.