Mitä saa tehdä ja mitä ei? Säännön mukaan -palstalla käsitellään taloyhtiöön liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

Onko työmaataulu pakollinen?

Työmaalla täytyy olla työmaataulu.

”Rakennustyömaalle, joka vaikuttaa olennaisesti ympäristöön, on pystytettävä riittävän ajoissa ennen työn aloittamista työmaataulu tai sijoitettava muu tiedotus suomeksi ja ruotsiksi, josta ilmenevät ainakin työn kohde ja osoite, rakennushankkeeseen ryhtyvä ja tämän yhteystiedot sekä kohteen aloittamis- ja arvioitu valmistumisajankohta”, sanoo esimerkiksi Helsingin kaupungin rakennusjärjestys.

Määräyksen taustalla on rakennushankkeeseen liittyvä tiedottamisvelvollisuus, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Tarkemmat määräykset löytyvät yleensä kunkin kunnan omasta rakennusjärjestyksestä.

Taulun asettamisesta vastaa se, jolla on tiedotusvelvollisuus, eli rakennushankkeeseen ryhtyvä. Mahdollisista sanktioista taulun puuttuessa päättää kunnan rakennusvalvonta.

Lähde: erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry