Totta vai tarua? Myytinmurtaja oikaisee väitteitä taloyhtiöistä.

Myytti: Suomessa ei ole paljon palokuolemia

Väärin. Valitettavasti Suomessa asuminen ei ole paloturvallisempaa kuin muissa maissa, sillä Suomessa on suhteellisesti enemmän tulipaloja kuin muualla. Meillä tulipaloissa kuoli keskimäärin 2,03 ihmistä suhteutettuna 100 000 asukkaaseen vuosina 2008–2010. Vastaava luku oli Ruotsissa 1,49 ja Britanniassa 0,75.

Vuonna 2010 sattui yhteensä noin 6 300 tulipaloa tai palon alkua rakennuksissa. 2017 vastaava luku oli 5 300, joten tulipalot ovat vähenemään päin.

Vuoden 2010 asuntopaloissa 1 000 tapauksessa ei ollut palovaroitinta. 2017 vastaava luku oli 800. Tässä on parantamisen varaa, koska palovaroitin antaa varhaisen hälytyksen ja silloin ehtii vielä turvaan.

Myytin mursi turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino, SPEK.