Totta vai tarua? Myytinmurtaja oikaisee väitteitä taloyhtiöistä.

Myytti: Naapuria pitää tervehtiä

Vastaus:

Naapuria on hyvä tervehtiä. Tervehtiminen on sosiaalisen kontaktin minimimuoto, jonka yksi tehtävä on poistaa epävarmuutta yksilöiden väliltä. Ilman kommunikaatiota tapahtuvaa kohtaamista voidaan pitää joskus jopa uhkaavana. Taloyhtiössä ei välttämättä tarvitse tuntea toista tervehtiäkseen. Yksittäinen tervehdysele voi siis lisätä luottamusta naapurustossa sekä yksilöiden kokemaa turvallisuuden tunnetta talossa. Jos joku ei halua tulla tervehdityksi, yhteisö yleensä tunnistaa sen nopeasti. Senkin voi hyväksyä. 

Sukupolvien tavoissa on eroavaisuuksia, eivätkä eri ikäryhmien odotukset tervehtimisestä kohtaa aina toisiaan, mikä johtaa joskus arvosteluun. Nuoria esimerkiksi moititaan välinpitämättömyydestä käytöstapoja kohtaan. Kyse voi kuitenkin olla siitä, että nuoret haluavat tehdä eroa vanhempiensa sukupolveen tai he vasta opettelevat sosiaalisia taitoja. Aina tervehtimättömyyden taustalla ei siis ole pahantahtoisuutta vaan esimerkiksi epävarmuutta. Tervehtimiseen pakottaminen tuskin toimii tässä yhteydessä.

Nuorten sosiaaliset taidot eivät synny tyhjästä, vaan niitä opetellaan lähellä olevien aikuisten kanssa. Taloyhtiön aikuisten aloitteellinen tervehtiminen voi tukea nuorta oppimaan toisia huomioivia tapoja.

Myytin mursi tervehtimiskulttuuria tutkinut kulttuurihistorioitsija Annakaisa Suominen.