Milloin home-epäilyyn pitää tarttua?

Asunnon homevaurion korjaaminen kuuluu pääsääntöisesti taloyhtiön kunnossapitovastuulle.

Jos osakas epäilee asunnossaan olevan hometta, hänen kannattaa ottaa yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään ja hallitukseen, jotka arvioivat tilanteen. Tarvittaessa isännöitsijä tai hallitus tilaa selvitystyöhön asiantuntijan ja teettää kiireelliset korjaustyöt.

Taloyhtiön velvollisuus on selvittää viipymättä vaurion laajuus, korjaustapa ja korjauskustannukset. Homevaurion korjaaminen kuuluu pääsääntöisesti yhtiön kunnossapitovastuulle, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty tai ellei osakas ole omalla toimillaan aiheuttanut vauriota. Riippuen vaurion laajuudesta ennen korjauksen suorittamista, asiaa joudutaan usein käsittelemään yhtiön hallituksessa ja yleensä myös yhtiökokouksessa.

Mitä voi tehdä, jos taloyhtiön hallitus ei reagoi home-epäilyyn?

Asukas voi hankkia omakustanteisesti rakennusteknisen selvityksen ja vaatia kulujen korvaamista hallitukselta. Jos asukas epäilee terveyshaittaa, voi hän pyytää kunnan terveystarkastajaa suorittamaan tarkastuksen ja velvoittamaan hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas voi teettää huoneistossaan yhtiön vastuulla olevan kiireellisen kunnossapitotyön yhtiön kustannuksella vain, jos se on tarpeen lisävahingon välttämiseksi. Lisäksi osakas voi teettää yhtiön kustannuksella sellaisen kunnossapitotyön, jonka tekemättä jättämisestä aiheutuisi osakkaalle vähäistä suurempaa haittaa, ja jonka suhteen yhtiö ei ole ryhtynyt viivytyksettä riittäviin toimiin.

Onko taloyhtiöllä vahingonkorvausvastuu?

Asunto-osakeyhtiö voi joutua vahingonkorvausvastuuseen osakkaalle aiheutuvasta vahingosta. Kysymys on käytännössä siitä, että hallituksen jäsenten enemmistö vastustaa korjaustoimiin ryhtymistä, vaikka on olemassa selvä selvitys siitä, että korjausvastuu on yhtiöllä. Hallituksen enemmistö menettelee tällöin tuottamuksellisesti ja korvausvastuu syntyy yhtiölle. Yhtiön on osoitettava toimineensa huolellisesti vapautuakseen vastuusta. Korvausvaatimus voidaan kohdistaa myös hallituksen jäseneen, mutta silloin korvauskynnys on hyvin korkealla.

Kysymyksiin vastasi Heikkilä & Co -asianajotoimiston asianajaja Sirpa Otsola.