Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voidaanko alkoholin vaikutuksen alaisena mellakoiva hallituksen jäsen poistaa kokouksesta uhkaavan käytöksen takia?

Asunto-osakeyhtiölakiin on kirjattu yhtiön johdon huolellisuusvelvoite. Se tarkoittaa sitä, että yhtiön johdon toimien on objektiivisesti arvioiden oltava sellaisia, mitä tuossa asemassa olevalta henkilöltä normaalisti voidaan edellyttää. Lisäksi laki asettaa hallitukselle velvoitteen huolehtia yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Jos hallituksen jäsen toistuvasti osallistuu hallituksen kokouksiin alkoholin vaikutuksen alaisena ja aiheuttaa kokouksissa häiriötä, ei hänen enää voida katsoa täyttävän huolellisuusvelvoitettaan tai hallinnosta huolehtimisen velvoitetta. Tämän perusteella hänet voi erottaa hallituksesta se taho, joka on hänet tehtävään valinnut. Lisäksi on mahdollista, että hallituksen jäsen syyllistyy luottamusaseman väärinkäyttöön, jos hän esimerkiksi ollessaan alkoholin vaikutuksen alaisena ryhtyy toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta tai jättää tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta ja siten aiheuttaa vahinkoa taloyhtiölle.

Metelöinti ja uhkaava käyttäytyminen saattaa puolestaan täyttää kotirauhan tai julkisrauhan rikkomisen tunnusmerkistön, jolloin poliisia voidaan pyytää poistamaan tällä tavalla käyttäytyvä hallituksen jäsen kokouksesta. Koti- tai julkisrauhan rikkomisen tunnusmerkistön täyttymisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko henkilö päihtynyt vai ei.

Marina Furuhjelm, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy